marți, 12 iunie 2018

UNIVERSAL HORIZONS. ORIZONTURI UNIVERSALE
Singurătate

Tot singur împărţii felii scumpe
de tăcere in Colli de Montebove
într-o mică gară
când trebuia să iau trenul
spre Roma
prin nestatornicele forme
ale timpului
într-o aşteptare ca o liturghie de duminică
îi dădeam dorul singurătăţii
sălbatece
printre munţi şi amintiri
învăţînd limba Paradisului, Infernului
lângă Purgatoriul lui Dante Alighieri
prin Divina Comedie. Pe o alee
în umbra mea strivită
dorul îşi aduna
cioburile rupte.

Solitude

Toujours seul je partageai de chers morceaux
de silence á Colli de Montebove
dans une petite gare
quand je devais prendre le train
vers Rome
à travers les instables formes
du temps
dans une attente comme une messe de dimanche
je lui donnais le désir de solitude
sauvage
parmi les montagnes et les souvenirs
en apprenant la langue du Paradis, de l’Enfer
auprès du Purgatoire de Dante Alighieri
à travers la Divine Comédie. Sur une allée
dans mon ombre écrasée
le désir ramassait
ses vitres brisées.
Profil. Profilo

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, Roumanie). Poète. Membre de l’Union des Écrivains de Roumanie (USR). Livres publiés: La marginea noptii / En Marge de la nuit (2000), Grădinile sufletului auster / Les Jardins de l’Âme austère (2005), Rana absenţei / La Blessure de l’absence  (2005), Vasul de santal / Le Vaisseau de sandale (2006), Cenuşa iubirii / Les Cendres de l’amour (2007), Între Paradis şi Infern / Entre le Paradis et l’Enfer (2017). Publié dans HLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1, 3/2017. Leonardo est un poète d’une espèce rare en nos temps, car il écrit ses poèmes avec son propre sang. Sans aucun doute, un poète comme lui – tellement sincère, tellement idéaliste, tellement simple, mais aussi tellement profond – méritera sa part de paradis.

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, Romania). Poeta. Membro della Unione delli Scrittori di Romania (USR). Libri pubblicati: La marginea noptii / Al estremità della notte (2000), Grădinile sufletului auster/ Li giardini del anima austero (2005), Rana absenţei / La ferrita della assenza  (2005), Vasul de santal / Il vaso di sandalo (2006), Cenuşa iubirii / Li ceneri del’amore (2007), Între Paradis şi Infern / Tra Paradiso ed Inferno (2017). Pubblicato nel OLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1,3/2017. Leonardo è un poeta rarisimo nell nostro tempo, poiché lui scrive le sue poemi con il proprio sangue. Senza dubbio, un poeta come lui - così sincero, così idealista, così semplice, ma anche così profondo – meriterà la sua parte di paradiso.  

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, România). Poet. Membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR). Cărţi publicate (selectiv): La marginea noptii (2000), Grădinile sufletului auster (2005), Rana absenţei (2005), Vasul de santal (2006), Cenuşa iubirii (2007), Între Paradis şi Infern (2017). Publicat în OLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1,3/2017. Leonardo este un poet dintr-o stirpe rară în vremurile noastre, căci el îşi scrie versurile cu propriul său sânge. Fără îndoială că un poet ca el – atât de sincer, atât de idealist, atât de simplu, dar şi atât de profund – îşi va merita partea lui de paradis.

Traduction en français par Noëlle Arnoult
Traduction en italien et présentation par Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: