joi, 13 aprilie 2017

PAGES FROM THE UNIVERSAL DICTIONARY (I). PAGINAS DEL DICCIONARIO UNIVERSAL (I)


TWO POETS FROM ROMANIA

Afrăsinei, Cătălin Z. (1970, Vaslui, România). Poet şi eseist. Debut cu versuri şi eseuri la revista “Est”. Cărţi publicate:  Apocalipsa după Kosovo (2003). Creaţia sa poetica este abundentă şi rezultă dintr-o vocaţie reală. Poetul doreşte să comunice o stare de conştiinţă trăită cu maximă intensitate. Mihai Cantuniari apreciază că poezia sa are un mesaj personal, dar crede că poetul trebuie să fie mai concis, pentru a evita diluarea discursului liric. Publicat în OLC: 4/2013, 1/2014, 1/2015.

Afrăsinei, Cătălin Z. (1970, Vaslui, Romania). Poet and essayist. He started to publish his writings in Est journal. Published books: Apocalypse after Kosovo (2003). His poetic creation is abundant and it is the result of his real vocation. The poet wants to share a consciousness state which he lives with maximum intensity. Mihai Cantuniari appreciates that the poetry of this author has a personal message, but he also believes that he should be more concise, to avoid the dilution of his poetic speech. Published in CLH: 4/2013, 1/2014, 1/2015.


Aldea, Marius Ştefan (1987, Romania). Poet şi publicist. Volume publicate: Iona îl aşteaptă pe Godot (2010), Simfonia frânei (2011). Fondatorul revistei “Subcultura”. Spirit nonconformist, iconoclast, poet de autentică vocaţie. Publicat în OLC: 9/2009, 1, 2, 3, 5/2010, 4, 5/2011.

Aldea, Marius Ştefan (1987, România). Poet. Published books: Jonas is looking for Godot (2010), Symphony’s Brake (2011). Founder of “Subcultura” magazine. Maverick, iconoclast spirit, a poet of a real vocation. Published in CLH: 9/2009, 1, 2, 3, 5/2010, 4, 5/2011.


THE UNIVERSAL DICTIONARY 
ALL THE CLH POETS AND WRITERS IN A BOOK
COMING SOON

Niciun comentariu: