joi, 13 aprilie 2017

PAGES DU DICTIONAIRE UNIVERSEL (2) PAGINAS DEL DICCIONARIO UNIVERSAL (2)


Arellano Guirao, Rossana (Chile). Escritora, poeta, cuenta-cuentos. Obras publicadas: Abróchame el Alma (España, 2009), Bajo Río. Antología de poetas y narradores (2009), Versos Encadenados (2009), Sin Fronteras (México, 2010),  A Verso Abierto (Argentina 2012) etc. Algunos de sus poemas han sido traducidos al rumano, portugués, alemán, inglés, francés, catalán, hebreo, ruso. Premio Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (2015). Incluida en Antología rumano-chilena (coord. Ingrid Odgers,“Bibliotheca Universalis”, 2016).

Arellano Guirao, Rossana (Chile). Prozatoare şi poetă, povestitoare pentru copii. Scrieri publicate: Încheie-mi sufletul (Spania, 2009), Sub râu. Antologie de poezie şi proză (2009), Versuri înlănţuite (2009), Fără frontiere (Mexic, 2010), În vers deschis (Argentina, 2012) etc. Unele poezii ale sale au fost traduse în limbile română, portugheză, germană, engleză, franceză, catalană, ebraică, rusă. Premiul Fondul Naţional pentru Cultură şi Artă (2015). Inclusă în Antologia româno-chiliană (coord. Ingrid Odgers, “Bibliotheca Universalis”, 2016).


Arnoult, Noëlle (27 Novembre 1963, Paris).  Poète. Licence de Lettres Modernes à l’Université de Sorbonne (IV). Actuellement elle vit a Dijon. Livres publiés: Poésies (1984), Passion, Ombre et Lumière (2015), Si j’avais été la Belle et autres Licornes (2016), Enfer, Limbes et Rédemption (2017). Collaborations au journal “Le Bien public”. Sa création poétique, pleine de grâce mais en maîtrisant aussi une savante  architecture, est à la fois l’expression du néo-romantisme et néo-clasicisme postmoderne. Publiée dans HLC: 1, 2/2017.

Arnoult, Noëlle (27 noiembrie 1963, Paris). Poetă. Licenţiată în litere moderne a Universităţii Sorbona (IV). În prezent locuieşte în oraşul Dijon. Cărţi publicate: Poezii (1984), Pasiune, Umbră şi Lumină (2015), Dacă aş fi fost Frumoasa şi ceilalţi Licorni (2016), Infern, Limb şi Mântuire (2017). Colaborări la ziarul “Le Bien public”. Creaţia sa poetică, plină de graţie dar stăpânind în acelaşi timp o arhitectură savantă, este în egală măsură expresia neoromantismului şi a neoclasicismului postmodern. Publicata în OLC: 1, 2/2017.

Niciun comentariu: