vineri, 17 iulie 2015

INTERCULTURAL HORIZONS: KRISTINE ABANTE (PHILIPPINES - UNITED ARAB EMIRATES)


Brought to you by the letter M.

Monday Morning. Metro.
Monsieur, Miss.
Muse, Marvels, Mouth
Mask, magic
Maybe more.
Midday motel.
Mistress
Moist, mindless, mess
Madness.
Money.
Moonlight, mood
Midnight murmur
Mere moment.
Mislead, misread,
Mistake
Music meets misery
Mundane, melancholy
Misplaced memory
Mute monster
Murder mystery.


Adus la tine prin scrisoarea M.

Luni dimineaţă. Metrou.

Monsieur, Miss.
Muză, minuni, gură
Mască, magic
Poate mai mult.
Motel Amiază.
Amantă
Umed, gogoman, mizerie
Nebunie.
Bani.
Lumină de lună, stare sufletească
Freamăt în miez de noapte
Moment simplu.
Condus greşit, înţeles greşit,
Eroare
Muzica întâlneşte mizeria
Mundan, melancolie
Memorie deplasată
Monstru mut
Mister ucigaş.A SELFPORTRAIT


  Kristine Abante is a poet and writer from Philippines wich lives in Dubai, the United Arab Emirates. About her literary and cultural vision she states on her personal blog “Bedtime Stories”: “They say you shouldn't believe the things you tell yourself at night but I tend to believe in seven impossible things before breakfast so I might as well them down.” From July 2015, Kristine Abante is a honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon”.


UN AUTOPORTRET


  Kristine Abante este o poetă şi prozatoare din Filipine, stabilită în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Despre viziunea sa literară şi culturală, ea a scris pe blogul personal “Bedtime Stories”: “Se zice că n-ar trebui să crezi în lucrurile pe care le spui noaptea, dar eu tind să cred în șapte lucruri imposibile înainte de micul dejun, așa că aş putea la fel de bine să le admit.” Din iulie 2015, Kristine Abante este colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan”.


Prezentare de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: