miercuri, 25 martie 2015

"BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": MARTIN SOSA CAMERON (ARGENTINA)


DOLOR

Vida hueca
lo que el cuerpo exige
traspasa la mente
el espíritu se rinde
el alma se cansa
todos los instrumentos del yo
ceden
ante nada
ante todo

dolor

existencia plena


DURERE

Viaţă pustie
ceea ce corpul cere
depăşeşte mintea
spiritul se dă bătut
sufletul oboseşte
toate instrumentele eu-lui meu
cedează
în faţa a nimic
în faţa a tot


EN LA FRONTERA

En la frontera
del tener y no tener
estalla el yo
desparramándose

una parte vuelve a sí
y la otra va a la nada

esa es la lección del amor
y del tiempo


LA FRONTIERA

La frontiera
a “a avea” şi “a nu avea”
explodează eu-ul
şi se împrăştie

o parte se întoarce înapoi
iar cealaltă merge către nimic

aceasta este lecţia iubirii
şi a timpului

(from the book "El Interior del sueño / Interiorul visului” 
(“The Inside of a Dream"), 
col. "Bibliotheca Universalis", 2015)


CULTURAL PROFILE. PROFIL CULTURAL. PERFIL CULTURAL


  Martin Sosa Cameron (born 1952) is a poet, writer and journalist from Argentina and an honorary contributor to "Contemporary Literary Horizon" from 2014 and a future founder member of LIMA (INAWOL - Intercultural Authors' World Ligue), the newest project launched by CLH.

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) este un poet, prozator şi publicist din Argentina, colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014 şi un viitor membru fondator al LIMA (Liga Mondială a Autorilor Interculturali), noul proiect asumat de revista "Orizont literar contemporan".

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) es un poeta, escritor y publicista de Argentina y un colaborador honorario de HLC a partir del año 2014 y un futuro miembro fundador de LIMA (Liga Mundial de los Autores Interculturales), el nuevo proyecto de HLC.

Prezentare şi traducere de Florian D. Mirea

2 comentarii:

redonda spunea...

Gostei dos dois poemas e de aparecerem escritos em duas línguas (senti-me tentada em pensar na tradução para português)

Anonim spunea...

Obrigado, poeta! É uma grande honra

Martín