miercuri, 17 decembrie 2014

INTERCULTURAL DEBUTS: MARIA LINDSTROM (FINLAND-SWEDEN-SWITZERLAND)


BALANCING

balancing
balancing between self improvement and self acceptance
searching peace by trying to belittle the ego
going from achievement to achievement,
but realizing it's as fragile as a tower of lego.

the darkness never leaves -it's always near
and it's a pulling kind, with promises of bliss within
it is seducing, urging me to jump and dive in
assuring it will bring an end to my fear.

balancing
to stay in the light
the darkness grows towards the night
in the morning hours it's at its strongest
and those morning hours are the longest.

off the alarm clock goes
I wish it'd rather decompose
but it's an angel in disguise
a life saving device
it's a new day -and the balancing act shall recommence.

BALANSERAR

balanserar
strävar till självförbättring och mänsklig galans
men vore nöjd med enbart en smula självaktning
söker istället själsbalans
med krympt ego, i buddhistisk tappning.

åtnjuter framgång bland eliten
men succén känns färdigt utsliten
och stärker endast min känsla av
att återigen måsta höja mina krav.

mörkret försvinner aldrig -det är alltid nära, ivrigt
det är sugande i sin presens, med löften om sällhet nu och för evigt
mörkret lockar mig, uppmanar mig att dyka in
lovar göra slut på min rädsla och vardagens pin.

balanserar
vill stanna kvar i ljuset
mörkret växer an efter som natten lider
uppslukar sovrummet, snart hela huset
under morgonnattens timmar varje vakna själ kvider.

väckarklockans ljud
gör slut på dygnets plågsammaste del
räddad av en ängel -eller  Lucia i vit skrud
mörkret fick denna gång ingen själ
väckarklockan överröstar dess avgrundsvrål
en ny dag gryr -och balansakten fortgår.

CUlTURAL PROFILE

  Maria Lindström is a Swedish speaking Finn, born in 1969, Helsinki. She has lived in Switzerland for 15 years. She holds an MA in Pharmacy and made her career in drug development. Maria has written short stories and poems ever since she was 5-years old, and now, 40 years later, she is inspired to continue expressing her artistic talents. She has decided to follow her passion, rather than a financially secure corporate path.
  CLH warmly recommends her to his readers.  

PROFIL CULTURAL

  Maria Lindstrom este o finlandeză vorbitoare de suedeză, născută la Helsinki în anul 1969. Este stabilită în Eleveţia de 15 ani. Este licenţiată în farmaceutică. A început să scrie povestiri şi poezii din copilărie, iar întâlnirea cu CLH a determinat-o să îşi exprime în continuare talentul literar. A decis să-şi urmeze pasiunea pentru scris mai degrabă decât să aibă o situaţie financiară asigurată ca funcţionară într-o corporaţie.
  Revista noastră o recomandă în mod călduros pe această autoare pasionată de literatură şi artă cititorilor săi.

Niciun comentariu: