duminică, 16 noiembrie 2014

UNIVERSAL HORIZONS: NEIL LEADBEATER (UNITED KINGDOM)


ORANGES COMING OF AGE

Somehow the whole hesperidium
comes into its own.
It shrugs off that hard exterior;
wears its skin without blemish;
is heavy for its size;
has a thin peel;
exudes scent;
is neither pomelo nor mandarin
but “China’s apple”

a fire-burst of summer segments
squeezed out and citrus-cool:

the juice in the glass beside you.


PORTOCALE LA APOGEU

Cumva, întreaga hesperidă
atinge împlinirea.
Îşi dă deoparte exteriorul dur;
îşi poartă pielea neîntinată;
e grea pentru mărimea-i;
are o coajă subţire;
emană aromă;
nu-i nici pomelo, nici mandarină
e “mărul Chinei”

o izbucnire de clinuri văratice
stoarse şi citric răcoroase:

sucul din paharul de lângă tine.

Traducere de Mădălina Bănucu
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

From
THE FRAGILITY OF MOTHS
A New Book in Bibliotheca Universalis

“BIBLIOTHECA UNIVERSALIS”
- ALL THE WORLD IN A LIBRARY

Niciun comentariu: