duminică, 23 noiembrie 2014

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: SONIA KILVINGTON (CYPRUS)


Sonia Kilvington in Bucharest, November 2014

POINT OF INFINITY

You told me you saw,
The sea in the windows of
My beautiful house -
And I believed you.
Yet; you leveraged my love,
Beyond the point of infinity,
Past the horizon, where,
All seas collide
And passion dies.
Never for me
That perfect moment
Under the cherry tree,
Which flowers but once
Every hundred years;
You told me you saw
The sea in the windows of
My beautiful house,
But, I no longer believe you.

(from the book "Dangerous Love", in progress for the collection "Bibliotheca Universalis")

LIMITA NEMĂRGINIRII

Mi-ai spus că ai văzut,
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case –
Iar eu te-am crezut.
Totuși; mi-ai dirijat dragostea,
Dincolo de limita nemărginirii,
Peste orizont, unde,
Toate mările se ciocnesc
Iar pasiunea moare.
Niciodată pentru mine
Acel moment perfect
Sub cireș,
Care înflorește doar o data
La o sută de ani;
Mi-ai spus că ai văzut
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case,
Dar nu te mai cred.

(din volumul "Iubire periculoasă", în curs de pregătire pentru colecţia “Bibliotheca Universalis” )

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
MTTLC, Universitatea din Bucureşti 

CULTURAL PROFILE

     Sonia Kilvington is a published short story writer, journalist, poet and novelist from Cyprus. She has written for several prominent lifestyle magazines on the island including “Status”,  a glossy arts and entertainment magazine, based in Limassol, and the Russian-Cypriot business magazine “Legacy”. Recently she published her second novel Buried in the Hills, a murder mystery book set in Cyprus and is currently writing The Island of Lost Continent, the final part of DI Flynn Trilogy.  
     Sonia Kilvington is a honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon” since 2014.

PROFIL CULTURAL

     Sonia Kilvington este o autoare de proză scurtă, jurnalistă, poetă şi romancieră din Cipru. A colaborat la mai multe reviste mondene importante de pe insulă, printre care “Status”, o publicaţie de artă şi divertisment din oraşul Limassol, şi revista ciprioto-rusească de afaceri, “Legacy”. De curând a publicat cel de-al doilea roman al său, Înmormântat pe colină, o carte poliţistă şi de mister cu acţiunea plasată în Cipru, iar în prezent scrie Insula continentului pierdut, ultimul volum din Trilogia lui D. I. Flynn.
     Sonia Kilvington este colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014.      

     Prezentare de Daniel Dragomirescu

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS  
ALL THE WORLD IN A LIBRARY

Niciun comentariu: