miercuri, 6 august 2014

CONTEMPORARY HORIZONS: MIKE BANNISTER (UNITED KINGDOM)


LISTENING TO THE TRUMPETING OF THE STAGS

for Frank Lewis
The sun is making love with the winter in the glen
While a voice is resounding here and there in the air
A high and mighty trumpeting flowing from peak to peak
Silhouetted against the light, sharp as a blade,
See the seventined
stag engraved on the sky.
The sun is making love to the winter in the glen.
Paddy Bushe

  Mornings and afternoons, the shortlisted poets take the public stand. For three days, in a crowded room, with flowers and a candle burning, we sit entranced, at one with Calliope, our muse. After three days the listener feels replete with wonder, achieves a state of grace almost. In addition to fine monetary rewards, supreme winners are presented, in the fading grandeur of the library of Park House, with a sturdy ash plant, fresh‐hewn from the nearby woods; a green symbol, if one were needed, of the bond between the poets and people, landscape and history.
  Saturday night, in the banquet hall of The Percy French Hotel: poets, men, women, children, travellers, and holiday visitors from the far corners, meet to hear the shortlisted poems of Political Satire and Humour. There is mischief in the air, and a good deal of joviality. Folks have eaten well, glasses are full, we ease back in our chairs, ready to make much of the foolishness of humankind, and to sup fortitude at the spring of mirth. The adjudicator listens one last time, then pronounces. A brown envelope, a 'backhander' is slipped surreptitiously, into the hand of each prize‐winner, the irony brings more laughter. Top prize goes to a piece from a London Poet, who satirises the witless complexities of rail privatisation, through the device of a long and tortuous Tannoy announcement for ‘passengers’.
  Between times, we get to know the town, Billy and me. The garden of contemplation, down by the trout stream, The terrible beauty of the Museum of the Famine housed in the stables of Park House, a Georgian pile, Palladian fronted, furnished as it was, when the last patrician was finally escorted home to Eaton Square.
  Whatever its inglorious history (the hunting baron descends into madness, a distant cousin, brought in from the Old Country, promotes ‘lenient terms’ or forced migration, the first of seven landlords to be assassinated, one dark night; the obscenities of the potato famine, the soup queue, hideous photographs of the starving, as worrying as any taken in the darkest corners of Empire) whatever the record of ‘planters’ in their ascendancy, the house remains; its furnished sculleries, kitchens, library, nurseries, salons and bedrooms, mustily pregnant with shades of bygone Mahons, the Pakenhams. Outside, things do indeed fall apart, the walls drip. The grandeur, the terrace walls and garden, dissolve slowly back into a wilderness that is itself, by degrees, taken over and re‐ordered by the very families whose land it always was. In the bookshop, I find, and purchase David Thomson’s Woodbrook, William Trevor’s The Story of Lucy Galt, J.G. Farrell’s Troubles. There’s no more to be said. Monday, May 1st 2006. We wait outside The Cornerstone for the bus from Dublin to Elphin, Charlestown and Knock International Airport. Over a last pint or two of Guinness, we listen to the town and its jackdaws, happening. It is raining for the first time. My Donegal coat slowly cures in the soft drizzle and peat smoke. I resolve never, ever, to have it dry‐cleaned.

LISTENING TO THE TRUMPETING OF THE STAGS

pentru Frank Lewis
Soarele face dragoste cu iarna în vale
În timp ce o voce răsuna ici și colo în văzduh
Un sunet măreț de trompetă plutește
de la un munte la altul
Conturat pe fundalul luminii, ascuțit ca o lamă,
Vezi renul de șaptezeci de ani gravat pe cer.
Soarele face dragoste cu iarna in vale.
Paddy Bushe

  Dimineața și după-amiaza, poeții selectați iau poziție publică. Timp de trei zile, într-o cameră aglomerată, cu flori și o lumânare aprinsă, stăm captivați, vrăjiți de Caliope, muza noastră. După cele trei zile, ascultătorul se simte plin de mirare și atinge aproape o stare de grație. În plus față de recompensele financiare substanțiale, câștigătorii supremi ne sunt prezentați în grandoarea atenuată a bibliotecii din Park House, unde se află o plantă cenușie, robustă, proaspăt adusă din pădurile din apropiere. Un simbol verde, dacă era nevoie de unul, care să reprezinte legătura dintre poeți și oameni, peisaj și istorie.
  Sâmbată seară, în sala de oaspeți a hotelului francez Percy: poeți, bărbați, femei, copii, călători și vizitatori, veniți în vacanță din colțuri îndepărtate de lume, se întâlnesc pentru a asculta selecția de poeme satirice și umoristice. Este zarvă în aer și o doză bună de jovialitate. Oamenii au mâncat bine, paharele sunt pline, iar noi ne lăsăm relaxați în scaune, gata să râdem din plin de nebunia omenirii și să ne hrănim cu tărie sufletească la izvorul veseliei.
  Evaluatorul ascultă pentru ultima dată, apoi dă verdictul. Un plic de culoare maro este strecurat pe furiș în mâna fiecărui câștigător, iar ironia stârnește mai multe râsete. Premiul cel mare îi revine piesei unui poet londonez, care satirizează complexitatea prostiei privatizării feroviare prin intermediul unui anunț lung și întortocheat al companiei Tannoy către „călători“.
  Între timp, Billy și cu mine ajungem să cunoaștem orașul. Grădina de contemplare, în jos, către râul cu păstrăvi. Frumusețea deosebită a Muzeului Foametei, găzduit în grajdurile din Park House, o clădire în stil georgian, cu fațadă în stil palladian, mobilată așa cum era când a fost escortat spre Eaton Square ultimul patrician.
  Oricare ar fi istoria sa rușinoasă (un baron înnebunește; un văr îndepărtat, venit din Old Country, promovează „tranzacții permisive“ sau migrația forțată; primul dintre cei șapte moșieri este asasinat într-o noapte întunecată; obscenitățile Marii Foamete; coada la supă; fotografii hidoase ale celor ce mureau de inaniție, la fel de îngrijorătoare ca și altele făcute în cele mai întunecate colțuri ale Imperiului Britanic), indiferent de istoria proprietarilor în ascensiunea lor, casa a rezistat: camerele de baie mobilate, bucătăriile, biblioteca, odăile copiilor, saloanele și dormitoarele învechite de umbrele celor trecuți în neființă din familile Mahon și Pakenham. În exterior, într-adevăr, lucrurile încep să se dezintegreze, pereții se sfărâmă. Grandoarea, pereții terasați și grădina se descompun sălbăticindu-se, fiind preluate treptat și reamenajate chiar de către familiile cărora acest pământ le-a aparținut dintotdeauna.
  La librarie am gasit și cumpărat cartea lui David Thompson, Woodbrook, dar și The One Story Of Lucy Galt de William Trevor și Troubles de J. G. Farell. Nu mai este nimic de spus. Luni, 1 mai 2006. În afara localității Cornestone, așteptăm autobuzul de la Dublin spre Elphin, Charlestown și Aeroportul Internațional Knock. În timp ce ne bem ultima sau ultimele două halbe de bere, ascultăm orașul și stăncuțele sale. Plouă pentru prima oară de când suntem aici. Haina mea Donegal se usucă încet în burnița ușoară și fumul de turbă. Am hotărât să nu o curăț niciodată chimic.
Traducere de Rebeca Moț
Universitatea din București

CULTURAL PROFILE. PROFIL CULTURAL

  Mike Bannister was born in 1936 in Alvechurch, in Worcestershire. After military service he worked in community schools in Telford, London’s East End and Bradford. In 1993, Mike retired with his wife Ann, to live in Halesworth, Suffolk. In the same year his poem ‘A Fourth Warming’ was nominated for the Housman Society’s Poetry Prize.
  Mike’s poems have appeared in The London Magazine, Other Poetry, The Long Poem Magazine and Brittle Star; others have garnered a number of regional awards. Mike is
currently chair and convener of The Café Poets, a bi-monthly gathering of working poets from across the region, based at Pinky’s Café in his home town.
  Previous publications: Greenstreet Fragments (Orphean Press, 2003), Pocahontas in Ludgate (Arrowhead Press, 2007), Orinsay Poems (Orphean Press, 2012). The Weir of Orinsay, Poems New and Selected awaits a publisher.
previously published in Other Poetry (2006) and Pocahontas in Ludgate (Arrowhead Press, 2007)
  Website: www.mikebannister.com
  Mike Bannister s-a născut în 1936 în Alvechurch, în Worcestershire. După stagiul militar, a lucrat la școlile publice din Telford, East End din Londra și Bradford. În 1993, Bannister se retrage împreună cu soția sa, Ann, în Halesworth, Suffolk. În același an, poemul său „A Fourth Warming” a fost nominalizată pentru premiul Housman Society pentru poezie.
  Poemele lui Bannister au fost publicate în „The London Magazine”, „Other Poetry”, „The Long Poem Magazine” și „Brittle Star”; câteva dintre ele au câștigat un număr de premii regionale. Bannister este în prezent președintele și organizatorul a The Café Poets (Cafeneaua Poeților), o adunare bi-lunară a poeților din zonă, și își are sediul la Pinky’s Café, în orașul natal al lui Bannister.
  Publicații din trecut: „Greenstreet Fragments” (Editura Orphean, 2003), „Pocahontas in Ludgate” (Editura Arrowhead, 2007), „Orinsay Poems” (Orphean Editura, 2012).
Pentru „The Weir of Orinsay, Poems New and Selected” Bannister este în căutare de edituri.
  Website: www.mikebannister.com
Traducere de Simona Sămulescu
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

Niciun comentariu: