sâmbătă, 30 martie 2013

NOUA LANSARE "ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN" LA BUCURESTI / A NEW CLH LAUNCHING IN BUCHAREST / UNA NUEVA PRESENTACION DE HLC EN BUCARESTPRESS RELEASE
     The Contemporary Literary Horizon magazine is pleased to announce that the symposium entitled
“Interculturalism and contemporaneity: 
value and equivalence in translating literary texts”
is taking place on Saturday, April 6th, starting at 11:00 AM, at the National Museum of Romanian Literature, 12 Dacia Boulevard, Bucharest.  
     Guests of honour: 
     - Lucian Chisu, university professor and director of the National Museum of Romanian Literature
     - Simona Cioculescu, litrary critic and historian
     - Gabriel Dimisianu, literary critic and historian
     During the event, the intercultural and independent Contemporary Literary Horizon magazine is launching the third issue of its annual Anthology. On March 23rd, it was also launched at the Roundhouse, London, United Kingdom, during the exhibition entitled “Invisible Architecture Installation”, with the support of the British poet Caroline Gill. On March 26th, it was also launched at the Simon Fraser University, Vancouver, Canada, with the support of the American poet Jane Mellor. Both poets are contributors to previous issues of the magazine.
     The poet and translator Monica Manolachi from the Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, is launching her second book of poetry, Poveştile Fragariei către magul Viridis (Fragaria’s Stories to the Magus Viridis), Brumar, Timișoara, 2012. At the same event, Daniel Dragomirescu is launching a book of essays and literary criticism entitled Orizonturi interculturale (Intercultural Horizons), PIM, Iași, 2012. The guests of honour, Lucian Chişu, Simona Cioculescu and Gabriel Dimisianu, will comment on the two volumes. 
     Two other books will be commented on, in absentia: the debut volume of the Mexican poet Marina Centeno, Quietud, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 2012; and Ultima carte despre întuneric (The Last Book About Darkness) by the Romanian poet Bianca C. Dan, Ed. Ortoepia, Deva, 2012. Both authors have been contributors to the magazine. 
     This invitation is aimed at young authors and collaborators of the magazine, MA and BA students from the University of Bucharest, who are members of our translation team as well as at other lovers of culture, literature and multilingual interculturality from Bucharest and other parts of the country. 
     March 31st, 2013
     Editorial Office
     Contemporary Literary Horizon

COMUNICAT DE PRESĂ
     În ziua de sâmbătă, 6 aprilie 2013, de la orele 11,00, în rotonda de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bd. Dacia, nr. 12, Bucureşti, va avea loc simpozionul intitulat 
“Interculturalism şi contemporaneitate.
Valenţe şi echivalenţe în traducerea textului literar”
      La acest simpozion vor participa ca invitaţi de onoare:
     - Lucian Chişu, profesor universitar, director al Muzeului Naţional al Literaturii Române;
      - Simona Cioculescu, critic şi istoric literar;
      - Gabriel Dimisianu, critic şi istoric literar.
     În cadrul simpozionului va fi prezentată publicului cea de-a treia Antologie a revistei interculturale independente “Orizont literar contemporan”. În străinătate, Antologia nr. 3/2012 a revistei a fost prezentată, în data de 23 martie a.c., la “Roundhouse” din Londra, în cadrul Expoziţiei “Invisible Archi-tecture Installation”, prin intermediul poetei britanice Caroline Gill, respectiv la Universitatea “Simon Fraser” din Vancouver – Canada, în data de 26 martie a.c., prin poeta Jane Mellor din San Francisco, Statele Unite (ambele autoare sunt vechi colaboratoare ale revistei “Orizont literar contemporan”).
     Poeta şi traducătoarea Monica Manolachi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti îşi va prezenta cea de a doua carte de versuri, “Poveştile Fragariei către magul Viridis” (Ed. Brumar, Timişoara, 2012), iar Daniel Dragomirescu îşi va lansa cartea de eseuri şi critică literară “Orizonturi interculturale” (Ed. Pim, Iaşi, 2012). Pe marginea cărţilor vor vorbi şi invitaţii de onoare ai Simpozionului, Lucian Chişu, Simona Cioculescu şi Gabriel Dimisianu.
     De asemnea, vor fi prezentate, în absenţa autorilor, şi volumul de debut “Quietud” (Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 2012 – cu o prefaţă a revistei “Orizont literar contemporan”) al poetei mexicane Marina Centeno, precum şi “Ultima carte despre întuneric” (Ed. Ortoepia, Deva, 2012) a poetei Bianca C. Dan (ambele autoare sunt colaboratoare ale revistei). 
       La manifestare sunt aşteptaţi să participe tineri autori şi colaboratori ai revistei, masterande şi studente ale Universităţii din Bucureşti, care fac parte din colectivul de traducătoare al revistei “Orizont literar contemporan”, precum şi iubitori de cultură, literatură şi interculturalitate multilingvistică din Bucureşti şi din ţară.
     31 martie 2013       
      Echipa redacţională a revistei “Orizont literar contemporan”

3 comentarii:

Katerina Kostaki Official spunea...

Wonderful Daniel!Congratulations !

Caroline Gill spunea...

Wishing you all a fruitful and exciting time! Here is my link to the London event for those who might be interested.

Daniel Dragomirescu spunea...

Great, dear Caroline!