luni, 25 iulie 2011

CONTEMPORARY PERSPECTIVES: HARMONIE BOTELLA (SPAIN)


POESIA

     Nos preguntamos todos ¿qué es la poesía? Para algunos es una aventura, una  emoción, la melancolía, un grito, una llamada. Reviste la forma de un soneto, de una canción, de una pintura…
   La poesía se puede considerar como una forma literaria inestable y espinosa de emparejar, ya que transforma  su forma, sus temas y sus ideas conforme evoluciona  la humanidad. La palabra poesía viene del griego y significa crear. Los primeros poetas fueron considerados los inventores de nuevas palabras, frases y  ritmos. Es la razón de que, como género literario, es muy cercano al arte. Un arte que  expresa o sugiere el ritmo, la armonía o la imagen. La poesía  escapa a la razón y toca nuestros sentidos. La poesía  no es precisa ni  inmutable.
     Diremos que  es una combinación de sonidos, ritmos y significado. Armoniza las palabras, utiliza todas las formas de expresión. Es reconocible por la aplicación del texto, la organización de las palabras y los sonidos generadores de ritmos. Algunas habilidades sustituyen la regularidad por el capricho del verso libre. La poesía está hecha de palabras congregadas según las reglas gramaticales, la armonía y el ritmo.  Es una apoteosis de representaciones que combinan las palabras en un encantamiento sugestivo.
    El poeta, hoy, desempeña un cometido que consiste en expresar las preocupaciones de su tiempo: libertad, paz, amistad, felicidad.  Se ha dedicado a denunciar las guerras,    los conflictos y las revoluciones, protestar y convencer. Utiliza para eso las técnicas de la escritura poética:utiliza  comparaciones de sonido y significado. La poesía comprometida involucra elementos o emblemas determinados. Los paralelos se asientan en analogías para levantar la imaginación y la comprensión. Está encadenada con el mundo y  el poeta  es el guía y portavoz de los oprimidos.
     Paul Eluard escribe que los poetas ya no tienen amos ni dioses, los "poetas aprendieron las canciones de la rebelión de la multitud [...], tienen la certeza de hablar en nombre de todos". El poeta representa la historia, la sociedad, las ideologías. Su canto es cosmopolita.
     Un poema puede denunciar y combatir a un tirano, la injusticia o la persecución. El poeta es un hombre que se rebeló  y se  irritó frente a las injusticias de su época.
     Los poetas que participaron en el V Festival de la Palabra en Alicante unieron sus voces para ofrecer al mundo sus poemas, pero también para advertirle que a través de sus versos denuncian la violencia, las guerras y que siguen luchando con sus palabras por un mundo libre y en paz.

POEZIA

     Ne întrebăm cu toţii: ce este poezia? Pentru unii este o aventură, o emoţie, melancolia, un strigăt, o chemare. Ia forma unui sonet, a unui cântec, a unei picturi...
     Poezia poate fi considerată drept o formă literară schimbătoare şi dificil de plasat într-o serie, având în vedere că îşi modifică forma, temele şi ideile pe măsură ce omenirea evoluează. Termenul poezie vine din limba greacă şi înseamnă a crea. Primii poeţi au fost consideraţi inventatori de cuvinte noi, fraze şi ritmuri. Este şi motivul pentru care, ca gen literar, se situează foarte aproape de artă. O artă care exprimă sau sugerează ritmul, armonia sau imaginea. Poezia nu este nici precisă, nici imuabilă.
     Vom spune că este o combinaţie de sunete, ritmuri şi sens. Armonizează cuvintele, foloseşte toate formele de expresie. Este recunoscută prin redactarea textului, organizarea cuvântului şi sunetele generatoare de ritmuri. Uneori substituie regularitatea cu capriciul versului liber. Poezia este formată din cuvinte organizate după regulile gramaticale, de armonie şi ritm. Este o apoteoză de reprezentări care combină cuvintele într-o incantaţie sugestivă.
     Poetul contemporan joacă un rol care constă în a exprima preocupările timpului său: libertatea, pacea, prietenia, fericirea. S-a dedicat denunţării războiului, conflictelor şi revoluţiilor, protestului şi convingerii. Iar pentru aceasta el recurge la tehnicile scrisului poetic: utilizează sunetul şi sensul. Poezia angajată implică elemente sau embleme determinate. Paralelele se rezolvă prin analogii pentru a servi imaginaţiei şi înţelegerii. Această întrepătrundere dintre lume şi poet este călăuza şi portavocea celor oprimaţi.
     Paul Eluard afirmă că, având în vedere că nu au stăpâni şi nici zei, “poeţii vor învăţa cântecul de revoltă al maselor (...), au certitudinea că vorbesc în numele tuturor”. Poetul reprezintă istoria, societatea, ideologiile. Cântecul său este universal.
     O poezie poate să denunţe şi să înfrunte pe un tiran, nedreptatea sau persecuţia. Poetul este un om care se revoltă şi se indignează în faţa injustiţiilor epocii sale.
     Poeţii care au participat la cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie din Alicante / V Festival de la Palabra en Alicante (19 – 21 mai 2011) şi-au unit glasurile pentru a oferi lumii creaţiile lor, dar totodată pentru a semnala că prin versurile lor sunt denunţate violenţa, războaiele şi că vor milita în continuare prin puterea cuvântului  pentru o lume liberă şi paşnică.
                                         
ARMONIE ŞI POEZIE
HARMONIE AND POETRY

     Harmonie Botella este o poetă, profesoară şi animatoare culturală din Spania. Opera sa cuprinde volume de versuri: Ojos que no Ven / Ochi care nu văd (2002), Otros Caminos / Alte drumuri, portrete literare: Algunas Mujeres (2005), povestiri pentru copii: Cuentos para Rubén y Malena (2006) etc. Este preşedinte ANUESCA, iar în acest an a coordonat în calitate de directoare cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Alicante / V Festival Delapalabra en Alicante. Harmonie Botella este şi o bună prietenă a revistei Orizont literar contemporan, oferindu-ne spre publicare eseul de mai sus.    
*
     Harmonie Botella is a poet, professor and cultural activist from Spain. Her work contains poetry:  Ojos que no Ven (2002), Otros Caminos, literary portraits: Algunas Mujeres (2005), short stories: Cuentos para Rubén y Malena (2006) etc. Harmonie is president of ANUESCA and director of International Festival of Poetry in Alicante / V Festival Delapalabra en Alicante (5th edition, 19-21 May 2011). She is also a good friend of Contemporary Literary Horizon magazine.

      Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu 

8 comentarii:

Anonim spunea...

great.

Marcelo Portuária spunea...

Observações valiosas sobre a poesia trouxeste neste artigo; ilustra o papel da poesia e do poeta em nosso momento histórico.
Gostaria pois de deixar aqui meu contato: sou advogado, jornalista, pesquisador e poeta - possuo obra literária e disponho-me a descreve-la aos meus leitores.
Tenho particular interesse em conhecer a Romenia, caso haja viabilidade estou aberto para convites e propostas.
Congratulations for post.

Marcelo Portuária

Visitem: alfarrabiosdeoutrora.blogspot.com
cidadaniadoscapitais.blogspot.com

Unknown spunea...

De acuerdo completamente con Harmonie. Los poetas siempre han sido perseguidos y han intentado callar su voz, porque han intentado despertar la mente de los demás. Por eso muchos han muerto en el intento. ¿Qué nos queda entonces a los demás? ¿Callar? No. Eso no es y no será una opción para un poeta. Debemos seguir diciendo lo que encontramos equivocado. Utilizar el don de la palabra escrita para llegar a la psique de la gente y hacer que entienda que no debe aguantar. El hambre, la violencia, la desigualdad, el miedo; no son opciones. Porque entonces no estamos viviendo, tan solo haciendo que la vida pase de un modo no tan malo.

Flávio Miguel Pereira second account spunea...

I agree with her bit i think poets are magicians: we talk to the words to feel what us feel, we talk to the others to understand what us feel. No much rules are needed, ony the heart

Flávio Pereira, portuguese poet

Miguel Álvarez spunea...

Le agrego un link a mi blog, me encanto el suyo http://laalacenademiguel.blogspot.com/

Marina spunea...

Hola Daniel. Vendré más despacio, porque creo que es interesante tomarme un tiempo para leer todo esto.

Puedes coger de mi blog aquello que te apetezca, sólo tienes que indicar la procedencia y decirme dónde lo pones. Por lo demás, agradecerte tu correo.
Un abrazo.

JOAQUINA VIEIRA spunea...

ASSIM É A POESIA
Aos poetas quero dizer,
Nunca se deixem abater,
Pelos insucessos da inspiração.
Eu escrevo. Para mim, a ocasião,
Eu tenho a minha sina escrita
Gravada na palma da mão.
Só quero legar algo de mim,
Nem que seja uma lição.
E vem um recado urgente,
Que chega da minha mente.
E que me obriga a escrever,
E me impõe tudo rever
Com olhos diferentes de ver.
ABRAÇOS FRATERNOS,
JOAQUINA

Ana Maria Diaz SUSPENDER EL CIELO spunea...

Daniel el texto de "poesía" es revelador del contenido poético. No sabía de la palabra poesía y su significante creativo. ARTE.
Es verdad eso es y nos da un sentido de libertad y profunda felicidad.
Es un honor participar del blog.
ana
estare agregando CONTEMPORARY LITERARY HORIZON a mi blog de poemas y taichigolf gracias!