luni, 11 iulie 2011

EUROPEAN PERSPECTIVES: PETER HART (UNITED KINGDOM)


THE WILL OF THE EMPEROR
AND THE GLORY OF WAR...

Ceaseless the song of war,
endless the march of men,
piteous the faces of wives,
tragic the waste of lives.

Unwilling, the conscripts’ leave–taking:
amid tumult and outcries,
shrouds of dust settle,
and tears
  drop to the ground —
  sad rain in a dry season. 

The northern borders’ battlefields
Flow with the blood of fresh conscripts.
Fifteen to forty the border guards’ age,
indiscriminate the arrow heads strike —
youth, age, experience, fall alike.
For the emperor’s will, the dynasty bleeds.

Pitiless the ravaged foe; insatiable
the emperor’s greed — ruthless
his pursuit of glory; murderous
his cast of mind; treacherous his word;
insatiable his lust for singing girls —
(the wisest run while yet their flesh is young.)

Heavy rains flush out the bloody battlefields;
worms devour the conscripts’ flesh —
and the bone–strewn borders seem
to scream with the pain of the past.  
  
VOIA ÎMPĂRATULUI
ŞI GLORIA RĂZBOIULUI..
.

Necontenit cântecul războiului,
nesfârşit marşul bărbaţilor,
plânse chipurile nevestelor,
tragică pierderea vieţilor.

Cu inima grea, recruţii se duc:
în tumult de larme si ocări,
giulgiuri de praf se aştern
şi lacrimi
  cad pe pământ —
  ploaie posomorâtă în anotimp uscat.

La hotarele nordice, câmpurile de luptă
Şiroiesc de sângele proaspeţilor recruţi.
Copii sau bărbaţi vânjoşi, paznici de hotare,
Făr’ de osebire loveşte vârful de săgeată —
tinereţe, maturitate, experienţă, se prăbuşesc asemeni.
Din voia împăratului, dinastia sângerează.

Nemilos vrăjmaşul nimicitor; nesăţioasă
lăcomia împăratului — neînduplecată
goana-i după glorie; ucigătoare
plăsmuirile minţii sale; trădător cuvântul său;
nesăţioasă pofta lui de cântăreţe copile —
(cele mai înţelepte fug cât carnea-i încă tânără)
Ploi năvalnice spală câmpurile însângerate;
viermii mistuie carnea recruţilor,
iar graniţele presărate cu oase par
să strige durerea trecutului.

     Traducere de Corina Gâdiuţă
     MTTLC, Universitatea din Bucureşti


3 comentarii:

Anonim spunea...

Very moving and powerful. Thank you for inviting me to visit. I will follow your blog, you may want to visit and follow mine www.gypsyexpress.blogspot.com
Fadwa

Vivere spunea...

Loved this line:

"For the emperor’s will, the dynasty bleeds."

Betsymjapcf spunea...

I like!