luni, 17 mai 2010

ROMANIAN PERSPECTIVES: ELISABETA ISANOS


CUVINTE
Spun vară, şi-i toamnă, spun frige, şi-i frig,
numesc răsărituri, şi ele apun.
Spun zi, şi e noapte, spun plin, şi-i nimic,
cenuşă-i în clipa când flacără spun.

Spun rouă, şi-mi cade pe deget arsură,
spun pace, şi lumea-i scăpată din frâu...
Mai bine mi-aş pune pecete pe gură,
când secetă iese din nume de râu.

Când noaptea se umple de nume de stele,
luminile nu mai sosesc după ele,
tu numai cu murmurul gurii rămâi...

Şi totuşi există şi-n asta câştiguri:
soseşte dezgheţul când murmuri doar friguri,
spui „iată sfârşitul...” Şi-i ziua dintâi.

WORDS
I say summer, and it’s autumn, I say it burns and it’s cold,
I name sunrises and they go down.
I say daylight and it’s night, I say full and
it’s nothing,
it’s ashes when I say blaze.

I say dew and a burn is on my finger,
I say peace and the world is in free reins…
I’d better have my lips sealed
when drought comes off a river name.

When night fills up with stars,
lights do not follow,
you just remain with your mumble…

And yet there are wins in this:
thaw comes when you mumble just cold,
you say “that’s the end…” And it’s just the first day.

Translator: Mihaela Paladi

ABOUT THE AUTHOR / DESPRE AUTOR

Elisabeta ISANOS (born 1941, Bucharest) is a valuable Romanian poet, novelist, publicist and translator.
Her work contains many books of poetry (“Oraşe nostalgice”, 1969, “Grădina de iarnă”, 1978, “Cântecul Soarelui” etc.), novels (“Cosânzenii”, 2005, “Amur”, 2006, “Poarta de Vest”, 2010), translations from Omar Khayyam’s poetry etc. Since 2009 Elisabeta Isanos is a constant contributor and supporter of “Contemporary Horizon” magazine.
Elisabeta ISANOS (n. 1941, Bucureşti) este o valoroasă poetă, romancieră, publicistă şi traducătoare. Opera sa cuprinde multe cărţi de poezie, romane, traduceri din poezia lui Omar Khayyam etc. Din anul 2009, Elisabeta Isanos este colaboratoare a revistei “Orizont literar contemporan”.

Un comentariu:

Shirley Marshall spunea...

As the poem describes, the eventual union of opposites brings a new vision and a greater understanding.