marți, 6 noiembrie 2018

UNIVERSAL HORIZONS: HARIS ADHIKARI (NEPAL)Love for Peace

I am
in love with Peace!
but she’s not in love with me.

Who else or what else
is not?

This culture of
camouflage that I’m part of,
I detest it.

This part of the world that did not listen to me,
that I did not listen to.
These hollow
cores of culture, fruits of maladies.

Ring of pollution. Depletion of
moral layers.

Is it the decadence of
religions? Masquerades
of terrorism? Dramatizations
of dirty politics? Abductions of
Truth and Love?

Or this
Villain Time … This Villain Time
that is mad for Power—Power of Victory—
so mad
that it forcibly corners
and then
commits a brutal rape of Innocence—if it doesn’t get
what it wants …

Or is it
the Providence of Divine Grace?
The Providence that just
looks on (enjoying?)
the agonies and cries
of so many poor beings …
like me.


Dragoste pentru Pace

Eu sunt
îndrăgostit de Pace!
dar Pacea nu este îndrăgostită de mine.

Cine sau ce altceva oare
nu ar fi?

Această cultură a
camuflajului, a cărei parte sunt,
eu o detest.

Această parte a lumii care nu mă ascultă,
pe care nici eu nu o ascult.
Acest goale
nuclee de cultură, fructe ale bolilor.

Cerc al poluării. Epuizare a
resurselor morale.

Să fie oare decadenţa
religiilor? Mascarade
ale terorismului? Dramatizări
ale politicii murdare? Ruptură a
Adevărului şi Iubirii?

Sau acest
Timp Ticălos... Acest Timp Ticălos
care este nebun după Putere – Putere şi Succes –
atât de nebun
că forţează limitele
şi apoi
săvârşeşte un rapt brutal al Inocenţei –
dacă nu capătă
ceea ce vrea...

Sau să fie oare
Providenţa Divinei Graţii? Providenţa care doar
contemplă (bucurându-se?)
agonia şi plânsul
atâtor biete făpturi umane...
aşa ca mine.


Profile. Profil

Haris Adhikari, a widely published poet and translator, is a lecturer of English literature and technical communication at Kathmandu University, Nepal. Adhikari has two books of poetry and a book of translation to his credit. Currently, he is working on two more books of poetry (one in English and the other in Nepali) and some works of research on translation. His poems and works of translation have appeared in reputed journals and magazines at home and abroad, both in print and online. He can be reached at: harisadhikari@gmail.com

Haris Adhikari este poet, traducător şi lector de literatură engleză şi de comunicare tehnică la Universitatea din Kathmandu din Nepal. Adhikari a publicat două volume de poezii şi a tradus o carte din literatura de limbă engleză. În prezent, pregăteşte alte două volume de poezie (una în engleză şi alta în nepaleză) şi unele lucrări de cercetare în domeniul traducerii. Poezii şi eseuri ale sale au fost publicate în presa culturală din Nepal şi din străinătate, în formă tipărită pe hârtie şi în format electronic. Poate fi contactat la adresa: harisadhikari@gmail.com

Traducere de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: