duminică, 24 septembrie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ
(CROAŢIA)

A Blue-Eyed African
(Crnac plavih očiju)

Africa is ever new
between a lightning and a thunder
Africans

Here all changes are swift
like billiard balls on a table
here stars are huge
but crumble in human hands
Each man from a different tribe
each stares at his shadow
see-through
even before the invention of glass

To Africa is ever due back
the ring
for the dancing women
the fresh dew-drenched stars
The leaves of grass the live eels
turn the lady dancers
into termite mounds
whose offspring is Gold

God is happiest
when his children are at play

From afar have these people
followed the sun
fashioned it into hairties
life
to gray ashes
joined

Life brims with little surprises
bringing new death
the secret of language
Africa is ever new
an African
sees himself in a mirror
and notices blue eyes


Un african cu ochi albaştri
(Crnac plavih očiju)

Africa este întotdeauna nouă
între un fulger și un trăsnet
Africanii

Aici toate schimbările sunt repezi
precum bilele de biliard pe masă
aici stelele sunt imense
dar se destramă în mâinile oamenilor
Fiecare om dintr-un trib diferit
fiecare se holbează la umbra sa
prin care se poate vedea
chiar dinainte de inventarea oglinzii

Pentru Africa trebuie să se întoarcă
la ring
pentru femeile care dansează
proaspetele stele jilave de rouă
Firele de iarbă țiparii
le transformă pe femeile dansatoare
în mormane de termite
a cărui copil este Aurul

Dumnezeu este cel mai fericit
când copii săi sunt la joacă

De departe dacă acești oameni
au urmat soarele
fasonat în cozile lor
viața
până la cenușă sursurie
s-au alăturat

Viața este plină de mici surprize
aducând moarte nouă
secretul limbii
Africa este întotdeauna nouă
un african
se vede pe sine într-o oglindă
și zărește ochi albaștri
(Tomislav Marijan Bilosnić, Africa, 
col. "Bibliotheca Universalis", nr. 141, în pregătire) 

Cultural Profile

Tomislav Marijan Bilosnić (1947, Zemunik, Donji, Croatia). Lives in Zadar City. A poet, publicist and the national poet of Croatia. In October 2016, he attended the “Cultural Croatian Days” in Bucharest, an exhibition organized by the “Contemporary Literary Horizon” magazine in collaboration with the Croatian Embassy (with the competition of ambassador Davor Vidiš). His published books: Senza luna (1968), Pred zavjesama (1974), Zario ruku u srce (1979), Il capricorno alato (Napoli, 1983), Rika jelena (1988), Kalendar sna (1995), Odisejeve pjesme (2007), Listopad (2008), Molitve (2009), Wrought Silver (2010), Afrika (2011, 2017), Vrt (2014) and many others. The poetry of Tomislav Bilosnić, „the tiger” of the Croatian contemporary poetry, has force, message and style. „In letter and in spirit, the poet-tiger touches the profound depths of humanity in everyone, noting our dreams, imagining himself alongside the painters, the poets and the story-tellers of the Orient and Occident, brothers in this unique presence of the tiger, making us see to the stars because „the sky is adorned with eyes of a tiger”. The physics and the metaphysics of singing victory, in spite of a certain distrust or generalized theme of the tiger. A chant after another chant or radiography.” (Alfredo Perez Alencart). Published in CLH: 5/2014, 4-5/2016, and 1/2017. Books in the „Bibliotheca Universalis” collection: The Tiger (2015).

Tomislav Marijan Bilosnić (1947, Zemunik Donji, Croaţia). Trăieşte în oraşul Zadar. Poet, publicist şi scriitor naţional croat. Prezent la Bucureşti în octombrie 2016, la “Zelele Culturii Croate”, manifestare organizată de revista “Orizont literar contemporan” în colaborare cu Ambasada Croaţiei (cu concursul ambasadorului Davor Vidiš). Cărţi publicate: Senza luna (1968), Pred zavjesama (1974), Zario ruku u srce (1979), Il capricorno alato (Napoli, 1983), Rika jelena (1988), Kalendar sna  (1995), Odisejeve pjesme (2007), Listopad (2008), Molitve (2009), Wrought Silver (2010), Afrika (2011), Vrt (2014) şi multe altele. Poezia lui Tomislav Bilosnić, “tigrul” poeziei croate contemporane, are forţă, mesaj şi stil. “În litera şi în spiritul său poetul-tigru pipăie în adâncuri   umanitatea tuturor, notându-şi visele noastre, imaginându-se cu pictorii, poeţii şi povestitorii din Orient şi Occident, fraţi în această unică prezenţă a   tigrului, făcându-ne să  vedem până la stele pentru că “cerul este ornat cu ochi de tigru”. Fizicul şi metafizicul pentru a cânta victoria, în ciuda unei certe neîncrederi sau teamă generalizată d e tigru. Un cântec după alt cântec sau radiografie.” (Alfredo Perez Alencart). Publicat în OLC: 5/2015, 4, 5/2016, 1/2017. Cărţi în colecţia “Bibliotheca Universalis”: Tigrul (2015).

Dicţionarul intercultural, 2017  
Traducere de Elena Ţăpean


Niciun comentariu: