duminică, 6 august 2017

CLH 60: ANNE STEWART (UNITED KINGDOM)


Going Global

It’s early 2010. For two years, now, I’ve been involved in a collaboration led by Prof Dr Lidia Vianu, between poetry p f – an online showcase of poets writing in English – and her MTTLC programme at the University of Bucharest. The project involves translation of poems by members of poetry p f into Romanian by students of the programme and publication in Romanian literary journals, in anthologies, and a series of broadcasts of their work by Dan Verona of the Romanian National Broadcasting Corporation.
This is an exciting time for the poets involved. For many of us, this programme has presented our first opportunity of having our work translated into another language and presented to a wider-ranging audience. Romania seems a far-away place, both geographically and culturally. It’s also an exciting project for me, running the UK side of it. We’ve celebrated the first full year of the project with a ‘Romanian UK Tour’ in 2009, bringing translators to the UK for a 3-week-plus tour of readings and workshops in England.
Then a new project arises. Will I agree to being on the board of a new independent literary journal, Orizont Literar Contemporan, edited and run by Daniel Dragomirescu? I’m not clear on what my duties will be but I look forward to becoming involved and my first support message is published in Nr. 3 / May-June 2010.
It soon becomes apparent that I have little to offer as a board member! But it marks the start of a long relationship with the journal and with Daniel Dragomirescu and staff atOrizont Literar Contemporan, which has been, and continues to be, a pleasant and rewarding one, leading also to publication in the tri-lingual Aula Magna series of collections.
Fast forward to July 2017 and I’m looking forward to Issue 59, due through the letterbox any day now. It seems strange to be contributing to, and subscribing to, a journal which publishes in several languages I have only encountered in smatterings – simple pleasantries and phrases arising from occasional contact with speakers of those languages – but it seems to me a little like driving in daytime with the car headlights on: it’s not about being able to see better, but about being able to be seen more clearly by other road users.
And what a lengthy and lofty line of road users, I and the other poets published in the journal, have found ourselves in convoy with…
I know how much work goes into producing a literary work in a single language – I’m responsible for the design and layout, and have co-edited several issues, of ARTEMIS Poetry, a journal of poetry, articles, reviews and artwork by women poets and artists, published by Second Light in the UK, and, through my poetry p f and Buff Press imprints, have published several pamphlets and full collections by poets writing in English – but I can barely imagine, from the one bilingual anthology I did publish under the poetry p f imprint, how extensively that work must expand when it involves translators and proof-reading for a publication in several languages. And I know, from correspondence with Daniel Dragomirescu, that tireless work in promoting and producing the journal is going on behind the scenes.
It was a real pleasure too, to meet editor Monica Manolachi when I finally managed a visit to Bucharest last year, not least because we had previously been in contact through the MTTLC programme.
I’m looking forward to settling down with the latest issue, reading what I can, enjoying the introduction to, and, in some cases, the re-appearance of, internationally-published poets, some of whom I would be unlikely to come across otherwise, and keeping a weather eye on the events and multicultural exchanges this important journal generates.
I can only thank and congratulate the CLH team for promoting poetry and poets in such an extensive international exchange, particularly the translators for taking on the challenges of translating what is often complex, both linguistically and conceptually, as, without them, these exchanges could not take place. I had the privilege of meeting and working with some of these translators during my visits to Bucharest this year and last, and I wish them every success in what is a difficult and immensely valuable occupation.
May the road be long, and the success of this project continue and grow.


Devenirea globală

Suntem la începutul lui 2010. De doi ani colaborez cu profesoara Lidia Vianu la un proiect între poetry p f – o vitrină cu autori care scriu în engleză – și programul masteral MTTLC de la Universitatea din București. Proiectul presupune traducerea unor poezii ale membrilor poetry p f în românește de către studenți ai programului și publicarea lor în jurnale literare românești, în antologii, precum și realizarea unor emisiuni radiofonice coordonate de Dan Verona la Radio România Cultural.
Poeții implicați au avut parte de o perioadă extraodrinară. Pentru mulți dintre noi, programul a însemnat prima ocazie de a ni se traduce opera într-o altă limbă și de a ajunge la o audiență mai largă. România pare un loc îndepărtat, atât geografic, cât și cultural. Este un proiect nemaipomenit pentru mine, pentru că mă ocup de relația cu partea britanică. Am sărbătorit împlinirea unui an de proiect cu un „Tur România Anglia“ în 2009, aducându-i pe traducători în Anglia timp de trei săptămâni, în care s-a citit și participat la ateliere.
Apoi a apărut încă un proiect. Aș fi de acord să fac parte din redacția unui jurnal literar independent, Orizont literar contemporan, redactat și condus de Daniel Dragomirescu? Nu mi-e clar ce sarcini voi avea, dar îmi doresc să mă implic, așa că primul meu mesaj de sprijinire apare în nr. 3 / mai-iunie 2010.
În curând îmi dau seama că mare lucru nu am de făcut în calitate de redactor! Dar acest fapt reprezintă totuși începutul unei relații cu revista, cu Daniel Dragomirescu și colaboratorii revistei, ceea ce a fost și continuă să fie un lucru plăcut și plin de satisfacții, care a condus la publicarea în seria de cărți trilingve Aula Magna.
Ne transpunem repede în iulie 2017 și aștept, iată, numărul 59, gata să intre în cutia poștală într-una din zilele următoare. Pare straniu să colaborez cu și să fiu abonată la o revistă care publică în câteva limbi despre care am noțiuni foarte vagi – politețuri și fraze auzite cu ocazia contactelor cu vorbitori ale acelor limbi – dar mi se pare comparabil cu condusul mașinii cu farurile aprinse pe timp de zi: nu este pentru că vrem să vedem mai bine, ci pentru a fi văzuți mai clar de către ceilalți participanți la trafic.
Și din ce șir lung și ales de participanți la trafic, eu și ceilalți poeți publicați în revistă, ne-am trezit că facem parte…
Știu de cât de multă muncă este nevoie ca să produci o creație literară într-o anumită limbă. Sunt responsabilă de design-ul și macheta unei reviste de poezie, articole, recenzii și creații artistice ale unor poete și artiste, ARTEMIS Poetry, publicată de Second Light în Anglia, iar prin poetry p f și Buff Press am publicat câteva broșuri și colecții de poezie ale unor poeți care scriu în engleză. Dar încerc să-mi imaginez, dat fiind că am publicat o antologie bilingvă alături de poetry p f, cât de mult trebuie să se extindă tot acest efort atunci când presupune traducători și corectori pentru publicarea în mai multe limbi. Și mai știu, din coresondența cu Daniel Dragomirescu, faptul că în spatele scenei există multă muncă și spirite neobosite în promovarea și realizarea revistei.
A fost o adevărată plăcere să mă întâlnesc cu redactoarea Monica Manolachi, când am fost anul trecut în București, având în vedere că programul masteral MTTLC ne pusese deja în legătură anterior.
Aștept cu nerăbdare să se definitiveze următorul număr, să citesc ce voi putea să citesc, să mă bucur de cunoașterea și, în unele cazuri, de recunoașterea unor poeți publicați la nivel internațional, pe care nu prea aș avea cum să-i întâlnesc altfel, și să fiu cu ochii pe evenimentele și schimburile multiculturale pe care le generează această revistă importantă.
Aș vrea să mulțumesc și să felicit echipa OLC pentru promovarea poeziei și a poeților în cadrul unui asemenea schimb internațional extins. Mă adresez mai ales traducătorilor care se ocupă de provocările complexe pe care le presupune traducerea, atât din punct de vedere lingvistic, cât și din punct de vedere conceptual, având în vedere că fără ajutorul lor aceste schimburi nici nu ar putea avea loc. Am avut șansa de a mă întâlni și de a lucra cu o parte dintre acești traducători în timpul vizitei mele în București din acest an și de anul trecut, și le doresc mult succes în tot ceea ce fac, luând în considerare faptul că este o ocupație dificilă, dar cu o valoare imensă.
Fie ca drumul să fie unul lung, iar succesul proiectului să continue și să sporească.

Traducere de Monica Manolachi

Niciun comentariu: