sâmbătă, 6 februarie 2016

CONTEMPORARY HORIZONS: DANIEL BĂRBULESCU (ROMANIA)


A şaptea lume, adunată, 
despre teoria paşilor şi dreptul divin la conjugare

Început: dă-i îngerului suflet şi se împiedică
pasul e cu şapte lumi mai greu decât aripa
căci sufletul puțin rămâne în paşi
pe unde iubim pe unde pierdem
pe unde ne ridicăm apăsat
în bumerang
spre alții şi în apoi

Atenționare: Eu nu beau vodcă!
Din nou, justificare în formă liberă: Trebuie să fie adevăr!

Revenire (a şaptea lume, plină, despre pierderea emoției; NOI...): vorbim vorbim vorbim vorbim vorbim vorbim
suntem oameni

tu vorbeşti
el vorbeşte
ea vorbeşte să nu-i rămână sunetele stârv
voi vorbiți
ei vorbesc
ele la fel

Sfârşit: eu am în mine şase lumi
şi tac în fiecare

The seventh world, gathered – 
on the theory of steps and the divine right to conjugate

The beginning: give a soul to an angel and it will stumble
a step is seven worlds heavier than a wing
for the soul lingers a little in our steps
where we love where we fail
where we ascend heavily
back and forth
towards others and everywhere in between

Warning: I don’t drink vodka!
Again, an open form of justification: There has to be truth!

Recommencement (the seventh world, full, on the loss of emotion; WE…): talk talk talk talk talk talk
we’re humans

you talk
he talks
she talks to enliven her sounds
you talk
they talk
still

The end: I carry six worlds in me
and I remain silent in all of them

Traducere în limba engleză de Ioana Agafiţei
Universitatea din Bucureşti

Profil cultural


Daniel Bărbulescu este un poet, traducător şi colaborator al revistei “Orizont literar contemporan”. A debutat cu un grupaj de versuri în nr. 3 / 2014. Pregăteşte un volum de debut poetic, în engleză şi în română, care va fi publicat în cadrul colecţiei “Bibliotheca Universalis”. Creaţia sa probează originalitate şi o certă vocaţie poetică.


Prezentare de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: