luni, 18 mai 2015

"BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": CARLOS V. GUTÍERREZ (URUGUAY)


Conciencia
                                    La soledad es el imperio de la conciencia.
                                                                           Gustavo A. Becquer

Entra en mi cabeza por la noche,
me asalta, me acosa, me fatiga,
me desvela, me incomoda, me sacude,
me interrumpe los sueños, me asesina,
se adelanta a mi coartada, me adivina,
vacía en mi vacío su alcancía,
retuerce sin piedad mis compasiones,
vuelca en mis comodidades su desprecio,
me inunda en llanto mis paredes secas,
me interroga, me tortura, me deseca,
me aprisiona, me acorrala, me acomete,
se adueña y deshilvana todas mis verdades
y me abandona dejándome de ojos abiertos.


Conştiinţă
                                          Singuratatea este regula de conștiință.
                                                                         Gustavo A. Becquer

Noaptea mi se vâră-n cap
m-asaltează, m-acostează, mă secătuiește
mă dezvelește, mă jenează, mă agită,
visele mi le-ntrerupe, mă asasinează,
îmi întrece alibiul, mă ghicește,
apropierea ei îmi golește golul meu,
fără milă-mi răscolește întreaga compătimire,
își varsă-n siguranța mea disprețul,
cu plânsete-mi inundă pereții cei uscați,
mă interoghează, mă torturează, mă veștejește,
mă-ncarcerează, mă restricționează, mă invadează,
pune stăpânire și-apoi îmi destramă toate adevărurile
și-n urmă mă lasă cu ochii deschiși.

                                        (din vol. Olas del almaValurile sufletului,
                                                                 col. “Bibliotheca Universalis”)

A POET FROM MONTEVIDEO

  Carlos V. Gutierrez (born 1943) is a poet from Montevideo, Uruguay. His poetry is linked with hispanic culture and literature, but it is as well a personal expression of his own feelings and thoughts in front of contemporary world. From his published books it is to mention Caleidoscopio, Ediciones Botella al mar, Montevideo, 2009. Published also in different poetic anthologies: Letras al viento, Editorial Mis Escritos, Buenos Aires, 2005, El principio de un gran suceso,  Editorial Andrónico, Buenos Aires, 2007 etc.
  Carlos V. Gutierrez is an honorary ontributor of CLH from 2012.

UN POET DIN MONTEVIDEO

  Carlos V. Gutierrez (n. 1943) este un poet din Montevideo, Uruguay. Poezia sa este legată de literatura şi cultura hispanică, dar este în acelaşi timp o expresie a sentimentelor şi gândurilor personale faţă de lumea contemporană. Dintre cărţile sale publicate este de menţionat volumul Caleidoscopio / Caleidoscop, Editura Botella al mar, Montevideo, 2009. Publicat, de asemenea, în mai multe antologii poetice: Letras al viento / Scrisori către vânt, Editura Mis Escritos, Buenos Aires, 2005, El principio de un gran suceso / Începutul unui mare succes,  Editura Andrónico, Buenos Aires, 2007 etc.
  Carlos V. Gutierrez  este colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2012.

Traducere de Ioana Săbău
- redactor colaborator CLH

Niciun comentariu: