miercuri, 7 ianuarie 2015

PERSPECTIVE INTERCULTURALE (2)


ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN” –
UN PROIECT MEGALITIC ÎNTRE AZI ŞI MÂINE

de Daniel Dragomirescu

  Ca întotdeauna, în aceste momente deosebite din finalul unui an ne gândim la voi cu gratitudine, dragi prieteni ai culturii contemporane. Prin prezenţa, solidaritatea şi participarea voastră activă, echipa noastră redacţională a fost în măsură să îşi continuie importanta şi complexa activitate în condiţii mai bune şi cu rezultate mai bune. În principal, 2014 înseamnă pentru OLC alte 6 noi apariţii (de la nr. 39 la 44), noi colaboratori şi cititori din întreaga lume, cea de a patra ediţie a Primăverii Interculturale Bucureştene, o manifestare literară, artistică şi editorială organizată de OLC în capitala României cu începere din anul 2010, o mai bună cooperare între revistă şi Universitatea din Bucureşti, reprezentată prin prof. Lidia Vianu şi Masteratul său, pe de o parte, şi prin Monica Manolachi şi colegele, studentele şi translatoarele ei, pe de alta. O importantă realizare din anul care s-a încheiat a fost demararea cu succes a proiectului “Bibliotheca Universalis”, care include cărţi bi- şi trilingve (poezie, proză şi eseu) de autori şi colaboratori români şi străini ai revistei noastre interculturale. În “Aula Magna” şi “Ex Aequo”, cele două serii ale colecţiei “Bibliotheca Universalis”, sunt incluşi deja peste 50 de poeţi, romancieri şi eseişti: Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Martin Bates, Katherine Gallagher, Mike Bannister, Paul Sutherland, Sally Evans, Morelle Smith, Peter Thabit Jones (Regatul Unit), Alex Kudera, Burt Rashbaum, Peggy Landsman, Donald Riggs, John Tischer (Statele Unite), Donald Adamson (Finlanda), Sonia Kilvington (Cipru), Raymond Walden (Germania), Luís Ángel Marín Ibáñez, Maria Isabel Guerra García, Antonio Arroyo Silva, Aquiles García Brito, Felix Martin Arencibia, Juana Castillo Escobar, Anna Rossell, Rocio Espinosa Herrera, Rosario Valcárcel (Spania), Edith Lomovasky (Israel), Calogero Restivo, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Jean Taillabresse (Franţa), Natalia Canais Nuno (Portugalia), Peter de Rijk, Albert Hagenaars (Olanda), Marina Centeno (Mexic), Luis Benitez, Martin Sosa Cameron (Argentina), Andrés Morales, Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso (Chile), Dante Gatto, Oziella Inocêncio, Gilvaldo Quinzeiro (Brazilia), Masud Khan (Bangladesh-Canada), Abiola Olatunde (Nigeria), Chokri Omri (Tunisia), Mihai Cantuniari (România), Traianus Vasilcău (Rep. Moldova) etc. În jur de 20 de autori sunt deja publicaţi sau vor fi publicaţi în curând. În Regatul Unit, Spania, Uruguay sau Finlanda aceste cărţi au fost deja primite cu interes şi condescendenţă. Dacă obiectivul învăţatului medieval Conrad Gessner, iniţiator şi autor al unui proiect denumit „Bibliotheca Universalis” (1545 – 1549), a fost realizarea unei bibliografii alfabetice „care a înregistrat toate cărţile cunoscute tipărite în limbile latină, greacă şi ebraică” (vezi Wikipedia), proiectul nostru este mult mai cuprinzător din toate punctele de vedere.
  În anul 2015 echipa redacţională a OLC va continua să crească şi să adauge noi şi pozitive realizări la reputaţia sa interculturală. Nu a fost uşor de început, în anii 2008 – 2009, o muncă de proporţii megalitice luând-o de la zero şi nici acum nu este uşor, dar beneficiind de această solidaritate din partea colaboratorilor şi prietenilor noştri, şi călăuziţi de credinţa noastră că ceea ce trebuie să facem este bun şi folositor pentru cultura locală şi globală a zilelor noastre, avem cu adevărat şansa de a deveni mereu mai performanţi şi mai apreciaţi pentru ce am făcut şi pentru ce vom face. În noul an dorim să oferim cititorilor noi şi mai bune apariţii ale OLC. Vom promova în continuare autori interesanţi din diferite ţări ale lumii, cu scopul de a reconfirma şi a susţine obiectivul nostru vizând realizarea unei unitâţi culturale în diversitate. Deşi suntem megalitici în lucrarea noastră, nu suntem monolitici. Versiunile noastre multilingvistice vor fi mai corecte şi mai precise, în mod similar şi realizarea editorial-grafică a revistei va fi mai bună. În aprilie 2015 urmează o nouă Primăvară Interculturală Bucureşteană, organizată de OLC în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române. Dacă totul va fi în bună ordine, va fi un prilej potrivit pentru a prezenta publicului un număr de cărţi din „Bibliotheca Universalis”, cu participarea directă a unora dintre autori. Fără îndoială, sunt cărţi şi autori de valoare, care merită şi trebuie să fie mai bine cunoscuţi de către publicul nostru, de către instituţiile culturale sau de către celelalte edituri.
  Nu putem pune punct acestei succinte prezentări, fără a ne exprima încă o dată întreaga gratitudine faţă de colaboratorii şi prietenii noştri din Uniunea Europeană, Statele Unite, America Latină, India, Africa, aceşti bravi propovăduitori ai proiectului nostru intercultural. Mulţumiri speciale le adresăm translatoarelor noastre din cadrul Universităţii din Bucureşti şi din lumea întreagă. Din motive de ordin editorial, numele lor nu apar menţionate aici, dar vor fi toate incluse, în ordine alfabetică, în OLC 6 (44)/2014, la loc de cinste. Pentru toţi prietenii, colaboratorii, autorii şi cititorii noştri, avem această cordială şi foarte specială urare: Multă fericire în noul an intercultural 2015! Împreună suntem o forţă capabilă să aducă întreaga lume în paginile unei reviste, în cărţile unei biblioteci, într-un proiect intercultural de dimensiuni globale.

  Bucureşti, decembrie 2014

PROFIL CULTURAL

  Daniel Dragomirescu este un prozator, eseist, publicist şi editor român, născut în Bucureşti, la 12 aprilie 1952. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. Este absolvent al Şcolii Postliceale de Secretariat-Stenodactilografie  şi Comerţ Exterior din Bucureşti (1978) şi licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (1983). În perioada 1978 – 1980 a lucrat ca secretar stenodactilograf la Institutul de Lingvistică din Bucureşti, iar ulterior în învăţământul gimnazial şi liceal, din care s-a retras pentru a se putea dedica activităţilor culturale şi literare. A debutat cu versuri în anul 1971,  la ziarul „Teleormanul” (din Alexandria) şi ca prozator în 2001, la ziarul „Păreri tutovene” (Bârlad) cu povestirea „Corabia lui Noe”. Debut în presa naţională, în 2001 cu eseul „Un paradox literar” la publicaţia „Adevărul literar şi artistic” şi în 2004 cu fragmentul de roman „Două vizite” la revista „România literară”. În perioada 2006 – 2007 a fost redactorul şef al publicaţiei locale „Adevărul literar din Vaslui”, iar din 2008 a devenit fondatorul şi redactorul şef al revistei „Orizont literar contemporan”. Opera. Volume de proză scurtă: Sfârşitul nopţii (1988, nepublicat), Cel din urmă rapsod şi alte povestiri (2002).  Romane: Nimic nou după Cortina de Fier (2003), Deşertul roşu (2004), Întunecatul noiembrie (2005), Nisipuri mişcătoare (2007), Zodia Secerei (2007), reunite parţial în Cronica Teodoreştilor (2008). În colaborare cu Maria Ardeleanu în 2008 a publicat romanul Karma. Nopţi de mătase. Eseu, istorie şi critică literară: Liviu Rebreanu. Romancierul şi luma sa (2002), Coordonate ale prozei româneşti (2003), Orizonturi interculturale (2012). Romanul Nimic nou după Cortina de Fier a fost nominalizat în 2003 la Premiul pentru proză la Festivalul „Duiliu Zamfirescu” de la Focşani, Cronica Teodoreştilor a primit o nominalizare în 2009 la Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iaşi), iar volumul Orizonturi interculturale a fost nominalizat în 2013 la Premiul pentru eseu şi publicistică al aceleiaşi filiale a USR.

CULTURAL PROFILE
         
  Daniel Dragomirescu is a Romanian prose writer, essayist, publicist, and editor, born in Bucharest on the 12th of April 1952. Tenured member of the Writers’ Union of Romania. He is a graduate of the Post-Secondary School of Secretariat-Stenography and External Commerce in Bucharest (1978) and Bachelor of the Faculty of Letters, University of Bucharest (1983). Between 1978-1980, he worked as assistant stenographer at the Linguistics Institute in Bucharest, and subsequently in the education system, from which he withdrew to pursue cultural and literary activities. He made his debut as a poet in 1971, at the newspaper “Teleormanul” (in Alexandria), and as a prose writer in 2001, at the newspaper “Păreri tutovene” (Bârlad), with the short-story „Noah’s Ark”. His debut in the national press took place in 2001, with the essay “A Literary Paradox” at the publication “Adevărul literar şi artistic”, and in 2004 with the novel fragment “Two Visits” at the “România literară” magazine. Between 2006-2007, he was editor of the local publication “Adevărul literar din Vaslui”, and in 2008 he became the founder and editor of “Contemporary Literary Horizon”. Work. Volumes of short prose: The End of Night (1988, unpublished), The Last Rhapsody and Other Stories (2002). Novels: Nothing New Behind the Iron Curtain (2003), The Red Desert (2004), Dark November (2005), Quicksand (2007), The Sign of Reaping (2007), partially reunited in The Chronicle of Teodorescu Family (2008). In collaboration with Maria Ardeleanu, he published the novel Karma. Silk Nights, in 2008. Essay, historical and literary criticism: Liviu Rebreanu. The Novelist and His World (2002), Coordinates of Romanian Prose (2003), Intercultural Horizons (2012). The novel Nothing New Behind the Iron Curtain was nominated, in 2003, for the Prize for prose at the “Duiliu Zamfirescu” Festival, in Focşani, The Chronicle of  Teodorescu Family  received a nomination, in 2009, for the Prize for prose from the Writers’ Union of Romania (Iaşi Branch), and the volume Intercultural Horizons was nominated, in 2013 for the Prize for essay and journalism from the same branch of the WUR.

Traducere de Mădălina Bănucu,
Universitatea din București

Niciun comentariu: