sâmbătă, 26 ianuarie 2013

BRITISH HORIZONS: ANNE STEWART

WINTER LOVING
          “Let us have winter loving that the heart
          May be in peace and ready to partake
          Of the slow pleasure spring would wish to hurry… ” 

                                  Elizabeth Jennings, Winter Love
She lies awake listening to the storm.
It breaks in through open transom lights;
runs riot through the house, a vandal gouging
pristine walls.  Bringing the outside in.

She hears the garden’s talk, thin as thorns
scratching glass, alpines clinging for dear life,
plastic chairs sitting themselves down hard.
And you lie close.  Boats in safe harbour.

She tries to listen better, strains to hear
the scrape of firs digging in their heels
against the gale, but you snore too loudly,
content with life just lapping at your sides.

Thugs of rain shout and batter at the window
as though they’d come to sort you out. Listen! 
Listen to the whale-song of the trees as they
wallow in it.  See how they shake their fists.

ÎNDRĂGOSTITĂ DE IARNĂ
     “Să ne bucurăm de iarnă, ca inima
     Să ne fie-n pace, gata de-a fi părtaşă
     La veselia cuminte ce primăvara degrabă ar dori-o…
” 
                             Elizabeth Jennings, Iubire de iarnă
Stă întinsă, cu urechea la furtuna de-afară
care pătrunde în fâşii de lumină transversale,
făcând ravagii prin casă – un vandal ce şfichiuieşte
pereţi imaculaţi.  Şi face ca „afară” să devină „înăuntru”.

Aude grădina vorbindu-i, cu voce subţire de spini
ce zgârie sticla – vegetaţie de munte agăţându-se de viaţă,
scaune de plastic trântindu-se de pământ.
Iar tu – întins pe-aproape.  Corăbii ancorate în siguranţă-n port.

Încearcă s-asculte mai atent, căznindu-se s-audă
scârţâitul lemnului de pin ce le străpunge încălţările,
prin vântul puternic; tu, însă, sforăi prea tare,
mulţumit de viaţa ce te-nconjoară cu blândeţe.

Rafale de ploaie lovesc cu putere în ferestre
parcă spre a-ţi fi pedeapsă. Ascultă! 
Ascultă cântecul de balenă al copacilor 
înotând prin furtună.  Uite cum îşi agită pumnii.
     PROFIL CULTURAL
     Anne Stewart,  poet şi  agent literar  în Londra,  este  fondatoarea  asociaţiei  online  poetry  pf,  care colaborează cu Masteratul pentru Traducerea şi Interpretarea Textului Contemporan (al cărei director este Lidia Vianu). Graţie creaţiilor sale – publicate în numeroase reviste şi antologii – Anne Stewart a obţinut o serie de premii, ca urmare a participării la diverse concursuri de poezie.
     Este colaboratoare  onorifică a OLC din anul 2009.     
     * * *                                             
     Anne Stewart, poeta y agente literario en Londres, es la  fundadora de la asociación en linea  poetry pf, que colabora con MTTLC de Universidad de Bucarest (prof. Lidia Vianu). Para el valor de sus creaciones, Anne Stewart  ha recibido diferentes premios.
     Anne Stewart es una colaboradora honoraria de HLC a partir del año 2009.
     Traducere şi prezentare: Redacţia Revistei

Niciun comentariu: