sâmbătă, 14 august 2010

CONTEMPORARY WORLD/LUMEA DE AZI: MIKE ESSIG (UNITED STATES)


Why It Is So Difficult For A Man To Be A Romantic In America
"Helen, the radiance of women..." - Homer

Had Helen of Troy been a modern American woman,
she would have checked her email, called her boss,
updated her Facebook page, looked at her calendar,
gone to the gym and talked with her therapist
before running away with Paris.
She would also have consulted her girlfriends
to determine if he was really that into her
and examined a bevy of relationship
self-help books just to make sure.
Certainly, she would have googled him,
had a friend perform a credit check,
and demanded an STD clearance from his doctor.
When the ships and soldiers arrived
to redeem her honor and rescue her,
she would have told them in a huff
that she was an independent woman
quite capable of taking care of herself
and didn't need the help of any men,
before stepping over the dead male bodies
and accepting a free ride home.
Later she would write a wildly popular
estrogen drenched memoir about her trials
filled with spiritual advice, travel notes and recipes.
Paris, of course, would be conveniently dead.
Some stories do not improve when updated.

De ce îi este atât de greu unui bărbat să fie romantic în America
„Elena, radioasă între femei...” - Homer

Dacă Elena din Troia ar fi fost o americancă modernă,
şi-ar fi verificat emailul, şi-ar fi sunat şeful,
şi-ar fi actualizat pagina de Facebook, s-ar fi uitat pe agendă,
ar fi mers la sală şi s-ar fi dus la psiholog,
înainte să fugă cu Paris.
S-ar fi sfătuit şi cu prietenele ei
pentru a-şi da seama dacă o place cu adevărat
şi ar fi analizat o tonă de cărţi de auto-disciplină
despre relaţii doar ca să fie sigură.
L-ar fi căutat şi pe google cu siguranţă,
ar fi pus o prietenă să verifice dacă are datorii,
şi ar fi cerut o fişă medicală pentru BTS-uri de la doctorul său.
Când ar fi sosit corăbiile şi soldaţii să-i spele onoarea şi să o salveze,
le-ar fi spus indignată că ea e o femeie independentă,
capabilă să-şi poarte singură de grijă
şi că nu are nevoie de ajutorul niciunui bărbat,
înainte de a călca peste cadavre bărbăteşti
şi a accepta ca cineva să o ducă acasă.
Mai târziu ar fi scris un roman de memorii foarte popular,
înnecat în estrogen, despre încercările ei, plin de sfaturi spirituale,
notiţe de călătorie şi reţete .
Paris va fi bineînţeles, în mod convenabil,mort.
Unele poveşti nu se îmbunătăţesc când sunt actualizate.

DESPRE AUTOR / ABOUT THE AUTHOR
Mike Essig was raised in Pennsylvania, served in the US Army during Vietnam and received his MA in Literature at Kent State University. He currently lives in a tumble down cabin in an obscure Tennessee valley where he writes and teaches at a local university.
   Mike Essig a văzut lumina zilei în statul Pennsylvania, a servit în armata americană în timpul Războiului din Vietnam şi a obţinut licenţa în litere la Universitatea din Kent. În prezent trăieşte într-o vale obscură din statul Tennessee, unde scrie şi predă la o universitate locală. 
Traducător/ Translator: Roxana Gabriela Bodîrcă
Corector/ Proofreader: Mircea Filimon

3 comentarii:

Petula spunea...

Clever. :-)

Joanne Licsko spunea...

And how is Paris the innocent? He should have stayed home and married the girl next door. Instead, the upwardly mobile Paris risked the lives of many all for the skin deep beauty of a rather "hard boiled" egg.

Myriam B. Mahiques spunea...

She was crazy about Paris. As it is well known he loved himself more than anybody else. In consequence, she became anorexic and died. :)
Nice poem!