joi, 4 octombrie 2018

AFRICAN HORIZONS: ERNEST KOFFIGA KAVEGE (TOGO - GABON)
Au-delà du mal
(Conseils à mon fils)

Sache, mon fils, que la chambre qui a recueilli les pleurs de la veuve en secret
Devient l’enceinte témoin de ses chants de joie quandprennent fin son chagrin et ses peines.
Si donc tu sais par-devers toi voir au-delà de la défaite la Victoire,
Si pour toi l’échec n’est que la clef qui t’ouvre les portes de la Réussite,
Si dans le malheur tu ne cèdes point à l’affliction en faisant du Bonheur ton objectif, 
Si tu peux, quand la tristesse remplit ton cœur, vers l’Espérance tourner ton regard,
Si les opaques ténèbres deviennent translucides qui fassent jaillir dans ta vie la Lumière,
Si point l’erreur ne t’aveugle pour t’empêcher de découvrir la Vérité,
Si la haine devient à tes yeux transparente pour te laisser percevoir l’Amour mérité,
Si tu sais ne pas t’ensemencer dans le négatif pour ne pas perdre tes repères, 
Tu sauras, mon bien-aimé, qu’au-delà du Mal se trouve le Bien.


Dincolo de rău
(Sfaturi pentru fiul meu)

Să ştii, fiule, că odaia care a primit plânsul văduvei în taină
Devine incinta martor al cântecelor ei de bucurie când se sfârşesc durerea şi chinurile.
Dacă ştii aşadar să priveşti dincolo de înfrângerea Victoriei,
Dacă pentru tine eşecul nu e decât cheia care îţi deschide porţile Succesului,
Dacă în nenorocire nu cedezi mâhnirii făcând din Fericire ţelul tău,
Dacă poţi, când tristeţea îţi umple inima, spre Speranţă să-ţi îndrepţi privirea,
Dacă tenebrele opace devin translucide făcând să apară în viaţa ta Lumina,
Dacă greşeala nu te orbeşte pentru a te împiedica să descoperi Adevărul,
Dacă ura devine transparentă în ochii tăi pentru a te lăsa să percepi Iubirea meritată,
Dacă ştii să nu te ancorezi în negativ pentru a nu-ţi pierde reperele,
Vei şti, dragul meu, că dincolo de Rău se află Binele.   

Profil

Professeur certifié de philosophie de nationalité togolaise, Ernest Koffiga Kavege est né en 1971 et est auteur du recueil poétique Sanglots et Espoirs, paru en 2013 aux Éditions Continents à Lomé.

Profil

Profesor de filosofie de naţionalitate togoleză, Ernest Koffiga Kavege s-a născut în 1971 şi este autorul culegerii poetice Plâns şi Speranţă, publicată în 2013 la Editura “Continents” din Lomé.

Traducere de Daniel Dragomirescu 

Un comentariu:

Unknown spunea...

Revista Orizont literar contemporan se distinge prin claritatea programului, corespondență a temelor la nivelul fiecărui număr și de o eleganță a aspectului. Gustul în materie de colorit, ilustrație conferă acestui magazin literar capacitatea de a bucura cititorul. Poezia, proza scurtă/ desigur, editorialul/ semnat de Daniel Dragomirescu (prozator și eseist, în parte traducător, realizator de număr/ cap limpede al acestei publicații) arată că pentru durata unei luni/ capacitatea de muncă a unui autor ager și intuitiv(Daniel Dragomirescu) /este remarcabilă. O revistă bibliofilă căreia îi corespunde editorial conceptul ueni biblioteci universale/ respectiv al unei colecții formate din antologii bilingve de scriitor// indică potențialul creator al unui/ antreprenor în sfera literaturii, atent la schimbările de paradigmă culturală și la biografiile celor cu care colaborează, dincolo de hotarele României. Fiecare colaborator/ prin ceea ce mărturisește despre sine/ oferă un răspuns personal întrebării / La ce bun poeții în vremuri de criză /?...