joi, 29 martie 2018

FRENCH HORIZONS: NOËLLE ARNOULTLes amoureux du Quartier Latin

Les réverbères arborent des silhouettes lascives
Sous lesquelles s’ébattent les amoureux
C'est indéniable : ils s'adorent, ils sont ivres!
Ils se content l'hymne des jours heureux...
La Seine s'écoule, paisible, à leurs pieds,
Leur insouciance s'exaspère en un crescendo de bohème;
Leurs idées romantiques et désuètes confirmées
Par la lecture de romans passionnément extrêmes...
Pointe aussi toute la sainte colère,
Toute la belle force téméraire,
De la jeunesse fantaisiste
Et, en l'âme, rebelle et anarchiste...
Paris leur appartient,
Tels des «Rastignac» réincarnés;
Pour eux, toujours des promesses de matins
Qui entraînent les âmes bien-nées…
Les feuilles et les marrons volent autour d'eux;
Seule la jeunesse vénère l'Automne;
Comme des parfums d'aventure qui résonnent,
Environnés des turbulences du vent malicieux...
Rien ne les dérange!
Ils sont heureux, meilleurs!
Jamais ils ne s'imagineraient «La Chute d'en Ange»
Tant sont-ils, en l'âme, vainqueurs !...
…La Promenade au Quartier Latin,
Antre des étudiants, leur confère une stature de Romains
Plaisanteries fusant et plaisir d'amour,
Ils sautent dans les allées du Jardin du Luxembourg...
Flâner dans les nobles Rayons
De la Bibliothèque Sainte-Geneviève,
Pleine d’encyclopédies de Diderot et Buffon,
Leur octroie encore davantage de fièvre…
Grignoter dans un petit restaurant typique
De petites choses sans importance,
Dolce Vita à l'Italienne, c'est Magique !
Alors qu’apparaît leur jolie connivence...
Leur baiser, dans un Ciel complice, s'élance,
Au goût de fruit défendu et de pirouette;
La fleur au vent de leur Chanson nostalgique – une transe,
Fait frissonner d'aise les passants «honnêtes»...
Îndrăgostiţii din Cartierul Latin

Felinarele arborează siluete lascive
Sub care flirtează îndrăgostiţii
Este evident: se adoră, sunt beţi de fericire!
Îşi spun imnul zilelor fericite...
Sena curge, liniştit, la picioarele lor
Nepăsarea lor urcă într-un crescendo boem;
Ideile lor romantice şi desuete sunt confirmate
De lectura romanelor pasionale...
Care dezvăluie toată sfânta mânie,
Toată frumoasa forţă temerară,
A tinereţii pline de fantezie
Şi, în suflet, rebele şi anarhiste...
Parisul e al lor,
Atâţia rastignaci* reîncarnaţi;
Pentru ei, mereu promisiuni în zori de zi
Care antrenează sufletele nobile...
Frunzele şi castanele zboară în jurul lor;
Doar tinereţea venerează Toamna;
Ca miresme de aventură răsunând, 
Învăluiţi de palele de vânt răutăcios...
Nimic nu-i supără!
Sunt fericiţi şi mai buni!
Nicicând nu şi-ar imagina “Căderea unui înger”
Într-atât sunt ei, în suflet, biruitori!...
...Plimbarea prin Cartierul Latin,
Sălaş de studenţi, le dă o statură de romani
Cu glume zglobii şi plăcerea iubirii,
Se hârjonesc pe aleile Grădinii Luxembourg... 
Hoinărind pe sub nobilele raze
Ale Bibliotecii Sainte-Geneviève,
Plină cu enciclopediile lui Diderot* şi Buffon*,
Care le dă şi mai multă febră...
Ciugulind într-un mic restaurant tipic
Mărunţişuri fără importanţă,
Dolce vita în stil italian, adevărată magie!
Atunci când apare frumoasa lor conivenţă...
Sărutul lor, într-un Cer complice, se lansează,
Cu gust pentru fructul interzis şi piruete;
Floarea Cântului lor nostalgic – o transă,
Îi face să tresară uşor pe trecătorii “cumsecade”... 

Note. Notes

*Eugène de Rastignac, personaj principal, tipul arivistului şi al tânărului ambiţios în romanele lui Balzac. Personnage principal, qui incarne l’arrivisme et l’ambition dans les romans de Balzac. 
*Denis Diderot (1713-1784), scriitor francez, autor de romane, din epoca iluministă. Écrivain français, auteurs de romans de l’époque des lumières.
*Georges-Louis Leclerc, conte de Buffon (1707-1788), savant şi scriitor francez. Savant et écrivain français.


Profil

Noëlle Arnoult (née á Paris).  Poète. Licence de Lettres Modernes à l’Université de Sorbonne (IV). Actuellement elle vit á Dijon. Livres publiés: Poésies (1984), Passion, Ombre et Lumière (2015), Si j’avais été la Belle et autres Licornes (2016), Enfer, Limbes et Rédemption (2017). Collaborations au journal “Le Bien public”. Sa création poétique, pleine de grâce mais en maîtrisant aussi une savante  architecture, est à la fois l’expression du néo-romantisme et néo-clasicisme postmoderne. Collaboratrice et rédacteur principal de HLC en France à partir de 2017.  

Noëlle Arnoult (născută la Paris). Poetă. Licenţiată în litere moderne a Universităţii Sorbona (IV). În prezent locuieşte în oraşul Dijon. Cărţi publicate: Poezii (1984), Pasiune, Umbră şi Lumină (2015), Dacă aş fi fost Frumoasa şi ceilalţi Licorni (2016), Infern, Limb şi Mântuire (2017). Colaborări la ziarul “Le Bien public”. Creaţia sa poetică, plină de graţie dar stăpânind în acelaşi timp o arhitectură savantă, este în egală măsură expresia neoromantismului şi a neoclasicismului postmodern. Colaboratoare şi redactor principal în Franţa pentru revista “Orizont literar contemporan” din anul 2017. 

Traducere de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: