miercuri, 14 februarie 2018

NEW HORIZONS: JOHN TISCHER (UNITED STATES - MEXICO)
Editorial

Sad era despite the propaganda of hope…
look around, is this the way people should
behave?

Common sense says no.

Political Correctness is an oxymoron.
Since when have politicians behaved
correctly? P.C. is just another attempt
to legislate behavior. In a word, control.

Thank goodness for
Roger Stone
Alex Jones
Milo Yannapolous
Donald Trump
Trey Gowdy
Tucker Carleson and others
who speak as if one voice,
and expose lying traitors
and their deadly lies.

Their cell towers and cell phones have
driven many Americans to the brink of
insanity. The truth has been kept from
them since Kennedy until Trump, and
now that is becoming clear.

It hurts, and America is freaking out.


El Tormenta

I was fourteen when Kennedy was killed.
I remember my German teacher telling us
the news, tears streaming from his face.
I saw Oswald shot by Ruby
on the first instant replay.

There was something in the air then,
no matter how distant we were from
events… a cosmic ripple.

It feels like something is about to happen…

Now

to reverse what happened fifty three years ago.

Quetzalcoatl says: “It looks like rain.”


Editorial

Tristă eră, cu toată propaganda speranţei...
priveşte în jur, ăsta-i felul în care oamenii
ar trebui să se comporte?

Bunul simţ spune nu.

Corectitudinea politică e un oximoron.
De când se comportă politicienii
corect? P.C. este doar o altă încercare
de a legifera comportamentul.
Într-un cuvând, a-l controla.

Slavă Domnului pentru
Roger Stone*
Alex Jones
Milo Yannapoulos
Donald Trump
Trey Gowdy
Tucker Carleson şi alţii
care vorbesc pe un singur glas,
şi îi dau în vileag pe trădătorii mincinoşi
şi minciunile lor sfruntate.

Turnurile şi telefoanele lor mobile
i-au dus pe atâţia americani la limita
nebuniei. Adevărul a fost păstrat
de ei de la Kennedy până la Trump şi
acum devine totul clar.

El doare şi America se revoltă.


El Tormenta

Aveam paisprezece ani când l-au ucis pe Kennedy.
Mi-aduc aminte de profesorul de germană dându-ne
veştile, cu lacrimi curgându-i pe faţă.
L-am văzut pe Oswald împuşcat de Ruby
într-o clipă.

Era ceva în aer după aceea,
nu conta cât de departe eram de
cele întâmplate... o undă cosmică.  

Acum

răscolim ce s-a întâmplat acum cincizeci şi trei de ani.

Quetzalcoatl** spune: “Parcă ar fi o ploaie”.


Notes. Note

*Roger Jason Stone Jr (born 1952) is an American political consultant. Consultant politic american.
Alex Emric Jones (born 1974) is an American radio show host. Prezentator american de emisiuni radio.
Milo Yannapoulos (born 1984) is a Brittish political comentator and writer. Comentator politic şi scriitor britanic.
Donald John Trump (born 1946) is the 45th and current president of the United States. Al 45-lea şi actualul preşedinte al Statelor Unite.
Harold Watson “Trey” Gowdy III (born 1964) is an American attorney, politician, former federal prosecutor in South Carolina. Avocat american, politician, fost procuror federal în statul Carolina de Sud.
Tucker Swanson McNear Carleson (born 1969) is an American political comentator. Comentator politic american.

**God of wind and wisdom in the Maya religion. Zeul vântului şi al înţelepciunii în religia maya.  

Profile. Profil

John Tischer (1949, Chicago, United States). Poet, prose writer, bohemian figure. After 2000 he moved to Tepoztlan, Mexico. In John Tischer opinion: "It's no wonder truth is stranger than fiction....fiction has to make sense." he have been writing poetry since the 70's. A few published in “Windhorse”, a Buddhist literary mag. She also was on "Sleepless Nights", an electronica music radio show, KGNU, Boulder, Colorado, a dozen times in the late 1990’s when he read my poetry.” Part of his poetic creation may be read on his personal blog “Eggtooth Breaks Open”, a more than remarcable blog. Published in CLH: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Books in “Bibliotheca Universalis”: Brownian Life (poetry, 2015). In preparation: Café at the End of Time (novel).

John Tischer (1949, Chicago, Statele Unite). Poet, prozator, figură boemă. După anul 2000 s-a stabilit în oraşul Tepoztlan din Mexic. A început să scrie poezii din anii ’70. Câteva scrieri i-au fost publicate în “Windhorse”, o revistă literară budistă. A fost prezent în cadrul “Sleepless Nights” (“Nopţi albe”), un spectacol de muzică electronică, la radio KGNU din oraşul Boulder, Colorado (SUA), unde a citit din creaţia sa poetică. Scrierile sale pot fi consultate pe blogul personal “Eggtooth Breaks Open”, un blog care îşi depăşeşte condiţia.  Publicat în OLC: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Cărţi în “Bibliotheca Universalis”: Viaţă browniană (poezii, 2015). În pregătire pentru tipar: Cafenea la sfârşitul timpului (roman).

Traducere & note de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: