sâmbătă, 1 februarie 2014

WALES HORIZONS: PETER THABIT JONES


LAMENT FOR SOLDIERS
OF THE FIRST WORLD WAR
(in memory of my grandfather)
Your blood is dust,
Trenches of rust through history.
Your bones shine
In the silence of time’s mud.
Your souls sing in the battling wind.

I wear the redness
Of your loss
With a stark eye black as grief.
My generation has your graves
In our eyes.

You weep in the nights
When we cannot sleep,
When the rain washes
November’s dead trees
And the sky is as cold

As ashes.

ELEGIE PENTRU SOLDAŢII
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
(în memoria bunicului meu)

Sângele vostru este ţărână,
Tranşee de rugină de-a lungul istoriei.
Oasele vostre luminează
În liniştea timpului noroios.
Sufletele vostre cântă în vuietul bătăliei.

Eu mă îmbrac în roşul
Pierderilor voastre,
Cu ochiul înţepenit, negru ca doliul.
Generaţia mea poartă mormintele voastre
În privire.

Voi plângeţi nopţile
Când noi nu putem dormi,
Când ploile spală
Copacii morţi în noiembrie
Şi cerul e rece

Ca cenuşa.

CULTURAL PROFILE
Peter Thabit Jones is a Welsh poet and dramatist. He is the author of ten books, including two published in Romania. His work has been translated into over twenty languages. His latest book is Poems from a Cabin on Big Sur, from Cross-Cultural Communications, New York. In March 2008 Peter’s American publisher, Stanley H. Barkan, organised a six week poetry reading tour for Peter and Dylan Thomas’s daughter, Aeronwy. They gave readings and workshops from New York to California, at many universities and prestigious arts venues. He and Aeronwy wrote the first-ever Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, available as an internet PDF, audio download, and guided tour via New York Fun Tours, and forthcoming in 2014 as a tourist book and an Internet App. The Walking Tour will be a central focus for the New York celebrations of the Dylan Thomas Centenary. His poem Kilvey Hill has been incorporated into a permanent stained-glass window at the new Saint Thomas Community School in Swansea, Wales. More at:  www.peterthabitjones.com

PROFIL CULTURAL
Peter Thabit Jones este un poet şi dramaturg galez, autorul a zece cărţi, două dintre acestea fiind publicate şi în România. Opera lui a fost tradusă în peste douăzeci de limbi. Ultima lui carte este Poems from a Cabin on Big Sur, apărută la editura Cross-Cultural Communications, New York. În martie 2008, editorul său american a organizat un tur de poezie de şase săptămâni pentru Peter şi fiica lui Dylan Thomas, Aeronwy. Împreună, au citit şi au participat la ateliere de poezie din multe universităţi şi locaţii artistice de prestigiu din New York până în California. Împreună cu Aeronwy, a scris primul Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, disponibil şi pe Internet în format PDF, fișier audio descărcabil şi tur ghidat via New York Fun Tours, care va apărea în 2014 ca ghid turistic şi aplicaţie pe Internet. Walking Tour va fi punctul de atracţie al sărbătoririi la New York a centenarului Dylan Thomas. Poemul său Kilvey Hill a fost încorporat într-un vitraliu permanent al noii Saint Thomas Community School din Swansea, Ţara Galilor. Mai multe la adresa: www.peterthabitjones.com

Traducere de Roxana Doncu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

Niciun comentariu: