duminică, 15 septembrie 2013

"TERRA AUSTRALIS": ASTRID FUGELLIE GEZAN (CHILE)

R  A  U  L  I  N  A       Y  A  G  Á  N      Y  A  G  Á  N
Raulina Yagán Yagán,
la última yámana de Tekenica y de Ukika,
poblados de nutrias y sembraderos cercanos
a la crueldad de las redes y el mar,
murió un diez y siete de abril
de mil novecientos ochenta y siete.

Raulina Yagán Yagán
no dejó más descendencia que
uno que otro tejido a telar,
que la infeliz  hubo de aprender para sobrevivir,
porque el mínimo empleo repelió su oficio de
entrelazadora de canastos
y canoas en miniatura.

Y así,
Raulina Yagán Yagán,
la última yámana de
Tekenica y de Ukika subió a los cielos donde Pedro,
en nombre  del Dios Padre Todo Poderoso la recibió:
- ¿Tu nombre?
- Raulina Yagán Yagán, repuso la indígena 
con la cabeza gacha,
y luego agregó, Annulalayala…
- ¿Qué dices?, interrogó el Blanco Santo.
-¡Los he dejado!, ¡Ya los he dejado!,
¿Dónde puedo encontrar
a mi padre dios yámana?
- ¿Tu dios padre yámana?,
¿Te refieres al dios padre de los yaganes?,
insistió algo desconcertado el bueno de Pedro.
- ¡Sí!, si, sí, se esperanzó Raulina Yagán Yagán.
- Murió, Raulina, tu padre dios murió
el diez y siete de abril de mil novecientos ochenta y siete,
en la tarde. 
     (del libro Los Círculos, 1985, 1ª Ed., Premio Academia de la Lengua)
R  A  U  L  I  N  A       Y  A  G  Á  N      Y  A  G  Á  N
Raulina Yagán Yagán,
ultima yámana* din Tekenica şi Ukika,
populate cu nutrii şi semănături învecinate
din cauza cruzimii locurilor şi a mării
muri pe şaptesprezece aprilie
o mie nouă sute optzeci şi şapte.

Raulina Yagán Yagán
nu lăsă alţi urmaşi decât
un război de ţesut,
pe care nefericita soartă a învăţat-o să-l folosească
                                                  pentru a supravieţui,
pentru că lipsa locurilor de muncă i-a refuzat slujba de
împletitoare de coşuri
şi de canoe în miniatură.

Şi astfel,
Raulina Yagán Yagán,
ultima yámana din
Tekenica şi Ukika urcă la ceruri unde Petru,
în numele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic o primi:
- Numele tău?
- Raulina Yagán Yagán, răspunse indigena
cu capul plecat,
şi repede adăugă, Annulalayala
- Ce spui? întrebă imaculatul sfânt.
- I-am părăsit! I-am părăsit!
Unde pot să găsesc
pe Tatăl Dumnezeu yámana?
- Pe Dumnezeu Tatăl yámana?
Te referi la Dumnezeul Tată al yaganilor?
stărui oarecum deconcentrat bunul Petru.
- Da! da, da, îşi făcu speranţe Raulina Yagán Yagán.
- A murit, Raulina, Dumnezeul tău Tată a murit
în ziua de şaptesprezece aprilie o mie nouă
                                        sute optzeci şi şapte
după-amiaza. 
     (din volumul Cercurile, 1985, Premiul Academiei Filologice din Republica Chile)
____________________
   *Grup etnic pe cale de dispariţie din Patagonia.
**Aşezări ale populaţiei indigene din Patagonia.
PERFIL CULTURAL 
     Astrid Teresa Fugellie Gezan (nacida 1949) es una poeta chilena-británica, miembro de Unión Nacional de Artistas Chilenos, de Pen-Club y de la Fundación Iberoamericana.
     Libros publicados: Siete Poemas (1969), Una casa en la lluvia (1975), Las Jornadas del silencio (1984), La mujer en la poesía chilena de los 80 (1987), Dioses del sueño (1991), Los Círculos (1996),  En Off (2010) etc. Unos de estes libros  han sido traducidos al Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Chino (Universidad de Pekín), Croata, Húngaro y Checoslovaco.
     Premio Academia Chilena de la Lengua.     
      “La poesía de Astrid Fugellie sorprende siempre por la capacidad casi sobrehumana para transformar el lado más oscuro y trágico de la vida en materia bella y luminosa. Insomnio y Asteriza, sus más recientes poemarios, se deslizan por esa vía de creación donde la poeta-alquimista puede ver claro en medio de los nubarrones, y diseñar futuros resplandores que alumbrarán su sendero.” (Consuelo Hernández,  poeta, American University, catedrática de Literatura y Estudios Latinoamericanos)
PROFIL CULTURAL
     Astrid Teresa Fugellie Gezan (născută în 1949) este o poetă chiliano-britanică, membră a Uniunii Naţionale a Artiştilor din Chile, a Pen-Clubului şi a Fundaţiei Ibero-Americane.
     Cărţi publicate: Siete Poemas / Şapte poeme (1969), Una casa en la lluvia / O casă în ploaie (1975), Las Jornadas del silencio / Zilele tăcerii (1984), La mujer en la poesía chilena de los 80 / Femeia în poezia chiliană din anii ’80 (1987), Dioses del sueño / Zeii somnului (1991), Los Círculos / Cercurile (1996),  En Off (2010) etc. O parte din aceste cărţi a fost tradusă în engleză, franceză, italiană, germană, chineză (Universitatea din Pekin), croată, ungară şi cehă.
     Premiul Academiei Lingvistice din Chile.
     “Poezia lui Astrid Fugellie surprinde mereu prin capacitatea aproape supraomenească de a preface latura cea mai obscură şi tragică a vieţii în materie frumoasă şi luminoasă. Insomnio şi Asteriza, cele mai recente cărţi ale sale, glisează pe această cale de creaţie, unde poetul-alchimist poate să vadă clar în mijlocul nebulozităţii şi să deseneze flash-uri viitoare, care îi vor lumina calea” (Consuela Hernández, poetă, American University, profesoară de literatură şi studii latinoamericane).
     Traducere de Daniel Dragomirescu
    READ MORE IN CLH 4 (36) "TERRA AUSTRALIS" ! 

Niciun comentariu: