joi, 1 august 2013

AFRICAN HORIZONS: ABIOLA OLATUNDE (NIGERIA)

DEDICATION
Love is like a rose
Gerry’s care
in watching Erin
pick her way in creation
like the friendship of Skip Slocum
his keening gift
that heard the echoes
of my dreams
gave name to Numen Yeye.
All that carries gift of Man
may see through
the bandages that clouds our
journeys into matter.
     (from the book Numen Yeye)
DEDICAŢIE
Viaţa e ca un trandafir
grija lui Gerry
e s-o privească pe Erin
alegându-şi calea în creaţie
ca prietenia lui Skip Slocum
darului său din suflet
care a prins ecouri
din visele mele
i-a dat numele Numen Yeye.
Tot ce poartă darul Omului
se poate vedea în
bandajele care învăluie
drumurile noastre prin materie.
     (din volumul Numen Yeye)
DEDICACIÓN
La vida es como una rosa
la preocupación de Gerry
es mirar Erin
elegir su camino en la creación
como la amistad de Skip Slocum
su regalo pasionado
que ha retenido ecos
de mis sueños
lo llamó Numen Yeye.
Todo que lleva el regalo del Hombre
puede ser visto en
las vendas que rodean
nuestros caminos a través de la materia.
     (del libro Numen Yeye)
     PROFIL CULTURAL
     Abiola Olatunde (născută în 1950) este o poetă şi publicistă nigeriană contemporană. Poezia sa este un veri-tabil curcubeu dispus deasupra întregii umanităţi, în nu-mele păcii şi prieteniei între culturi, popoare şi continente. Ca jurnalistă, Biola Olatunde promovează consecvent valorile culturale şi spirituale ale Africii şi Nigeriei. Este colaboratoare a revistei Orizont literar contemporan din vara anului 2009.
                                            
    Abiola Olatunde (born 1950) is a contemporary poet and journalist from Nigeria. Her poetry is a real 'arc-en-ciel' over the whole of humanity, in the name of peace and friendship between cultures, peoples and continents. As writer and journalist, Biola Olatunde strongly promotes cultural and spiritual values from Africa and Nigeria, her country. Since 2009, Biola Olatunde is a constant contributor to Contemporary Literary Horizon magazine.
     Traducere în română şi spaniolă
     şi prezentare de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: